Щефани Волфарт (lic. oec. publ.)

Stefanie Wolfarth

От 2015 г.
Съвместно управление и ръководство на подразделението „Въртящи се кулокранове“ с нейния чичо, д-р х.к. Вили Либхер (председател на управителния съвет на Liebherr-International AG).

От 2013 г.
Член на управителния съвет на Liebherr-International AG,
централното управляващо дружество на фирмената група Либхер със седалище в Буле (Швейцария)

От 2012 г.
Съвместно управление и ръководство на подразделението „Домакински уреди“ с нейната майка, д-р х.к. Изолде Либхер (заместник-председател на управителния съвет на Liebherr-International AG)

1999-2004 г.
Обучение по специалността „Икономически науки“ в Университета Цюрих (Швейцария)
Квалификация: Лиценциат на икономическите науки (специализация „Стопанско управление“)

Родена през 1979 г.

Файлове за изтегляне