Йоана Плат (M.A.)

От 2018 г.

Член на административния съвет на Liebherr-International AG, централно управляващо дружество на фирмената група Либхер, със седалище в Буле (Швейцария).

От 2017 г.

Съвместно ръководство и управление на хотел „Division”, заедно със своята майка, Д-р х.к. Изолде Либхер (заместник-председател на управителния съвет на Liebherr-International AG).

2013-2014 г.

Учи „Бизнес Проучвания (Туризъм и Управление на хотелиерството)“ в Обединеното Международно Бизнес училище в Цюрих (Швейцария).

Квалификация: Магистър по изкуствата в управлението на туризма и хотелиерството

2009-2013 г.

Учи „Бизнес-администрация (в хотелиерството)“ в колежа „George Brown“, в Торонто (Канада).

Квалификация: Дипломиран бакалавър по Бизнес-администрация (в хотелиерството)

2006-2008 г.

Учи, за да стане професионален хотелиер в „Geisel Privathotels“ в Мюнхен (Германия)

Квалификация: Хотелиер

Родена през 1985 г.

Файлове за изтегляне