Авиация и транспортна техника

Либхер притежава дългогодишен опит в областта на авиацията и транспортната техника. Наред с качествените стандартни компоненти фирмената група разработва и индивидуални системни решения.