Минно оборудване

От много години Либхер задава стандартите при оборудването за открити рудници с уреди за разработване и транспортни уреди. Благодарение на иновативните технологии, издръжливите компоненти и комплексното обслужване на място големите самосвали и минните багери се грижат за надеждната, икономически изгодна и ефикасна работа дори и при най-екстремните условия.

Минни багери

Тежките до 800 тона минни багери на Либхер наред с високата си производителност и лесно обслужване предлагат комфорт и удобство при техническото обслужване. Всичко това допринася за поддържането на минимални разходи за разработката на тон материал. Нашите инженери и специалисти по приложна техника съгласуват големите уреди със съответните изисквания на мястото на приложение. Минни багери

Самосвали

Дизелово-електрическите самосвали на Либхер са разработени за полезни товари до 360 метрични тона. Доказаната концепция за дизелово-електрическо задвижване осигурява максимална рентабилност. На всяко място на приложение на нашите големи самосвали има на разположение компетентен сервиз. Експертите осигуряват квалифицирано техническо обслужване и консултиране и се грижат за бързото доставяне на резервните части. Самосвали