Факти и цифри

Liebherr Group отбеляза оборот от 10‘551 милиарда евро през 2018 г., преминавайки бариерата от 10 милиарда евро за първи път в историята на компанията. Това представлява увеличение от 739 милиона евро или 7,5% в сравнение с предишната година.

Година на учредяване на компанията 1949 г.
Оборот на Групата през 2018 г. 10‘551 милиарда €
Инвестиции на Групата през 2018 г. 829 милиона €
Амортизация на Групата през 2018 г. 513 милиона €
Работна сила до края на 2018 г. 46‘169
Повече от 130 компании  
Повече от 40 производствени компании  
Преглед

Продажби по региони

Продажби по региони

Данните за продажбите през 2018 г. може да се дължат на много благоприятните икономически условия и на високото търсене в някои региони. Продажбите продължават да се увеличават в рамките на Европейския съюз, който е най-важният регион за продажби на Liebherr. Това може да се припише на възобновения растеж в Германия, която е най-големият пазар на Liebherr и на благоприятната икономическа ситуация във Франция и Великобритания. Продажбите в държави извън ЕС се понижават в сравнение с предходната година поради спада в развитието на руската икономика. Компанията също така отбелязва много добър резултат в Северна Америка, Централна и Южна Америка, както и в Азия и Океания, дължащ се конкретно на пазарите в САЩ, Австралия и Китай. Това контрастира с лекия спад на продажбите в Африка и Близкия и Среден Изток.

Продажби по продуктова зона

Продажби по продуктова зона

Въпреки лекия спад в общото икономическо развитие, 2018 е рекордна година за Liebherr Group. Както подразделението за строителни машини, така и подразделението за минно оборудване отбелязват увеличение в приходите от продажби, подобно на другите продуктови области като цяло. Приходите от строителни машини и минно оборудване се увеличават със 667 милиона € или 10,8%, до 6‘833 милиарда €, с особено голям принос от подразделенията за производство на строителни машини, мобилни кранове и минно оборудване. В другите продуктови области, включително подразделенията за морски кранове, авиационна и транспортна техника, зъбонарезни машини и системи за автоматизация, домакински уреди и компоненти и хотелското подразделение, оборотът се повишава с общо 72 милиона € или 2,0%, до 3‘718 милиарда €.

Служители в целия свят

Персоналът на Liebherr Group се повишава значително през 2018 г., до общо 46‘169 души в целия свят. Това представлява увеличение от 2‘300 служители или 5,2% увеличение в сравнение с предходната година.

* Повтаряне на първото приемане на IFRS 9 / 15 / 16

Годишен отчет за 2018 г.

Годишният отчет на Liebherr Group за 2018 г. съдържа не само основни факти и цифри, но също и много друга информация: основни събития и теми, които са оказали влияние върху резултатите от миналата година.

Финансова 2018 г.
Годишен отчет за 2018 г.

Изтегляне

Тук имате достъп до Годишния отчет от 2018 г. като PDF файл и можете да изтеглите също Факти и цифри като кратко резюме.

Факти и цифри за 2018 г.
Годишен отчет за 2018 г. (PDF, 13,8 MB)