Числа и факти

С оборот от 11 750 милиона евро през 2019 година фирмената група Liebherr постигна нова рекордна стойност. Като цяло беше постигнато повишение с 1199 милиона евро или 11,4% в сравнение с предходната година.

Година на учредяване на компанията 1949 г.
Оборот на фирмената група през 2019 г. 11 750 милиона евро
Инвестиции на фирмената група за 2019 г. 756 милиона евро
Разходи за амортизации на фирмената група за 2019 г. 541 милиона евро
Брой на служителите в края на 2019 г. 48 049
Повече от 130 дружества Повече от 140 дружества
Повече от 40 производствени дружества  
Преглед

Оборот по региони на пласмент

Успехът на изминалата финансова година се дължи на положителната тенденция в оборота в почти всички региони на пласмент на фирмената група. В Европейския съюз, който традиционно е най-силният пазар на фирмената група, оборотът отново се покачи. Това може да се отдаде по-специално на положително развитие преди всичко в Германия и Франция, но също така и в Испания и Дания. И други европейски държави също отбелязаха значителен ръст в оборота, по-специално благодарение на положителните импулси от Русия и Норвегия. Фирмената група отбеляза значително увеличение на оборота и в Северна Америка, с плюс в САЩ и Канада. Азия и Океания също бяха двигатели на растежа. По-специално пазарите Австралия, Китай, Сингапур и Япония помогнаха за това положително развитие. В Африка, както и в Близкия и Средния изток, бяха отбелязани леки увеличения в оборотите. Спрямо това се наблюдават само леки спадове в Централна и Южна Америка.

Продажби по продуктова зона

Въпреки намаляващата обща икономическа динамика и политическите нестабилности през отчетната година фирмената група Liebherr постигна третия последователен рекорд в оборота. Областта на строителните машини, както и областта на минното дело, и останалите продуктови области участваха еднакво в растежа през 2019 г. Със строителните машини и минното оборудване фирмената група отчете оборот от 7640 милиона евро, което съответства на увеличение от 807 милиона евро или 11,8%. Това включва клоновете земекопно-транспортни машини, самоходни кранове, въртящи се кулокранове, както и техника за бетон и минно дело. Останалите продуктови области, включително клоновете морски кранове, авиационно-космическа и транспортната техника, техника за зъбни колела и системите за автоматизация, домакинските уреди, както и компонентите и хотелите, сумират общ оборот от 4110 милиона евро, което отговаря на увеличение с 392 милиона евро или 10,5% в сравнение с предходната година.

Служители по света

В края на 2019 година във фирмената група по целия свят са работили 48 049 служители. Това увеличи броя на служителите с 1880 или 4,1% в сравнение с предходната година. Общият брой на служителите се увеличи особено значително в Европа, Азия и Океания. Фирмената група обаче отбеляза увеличение на броя на служителите и в Северна Америка, както и в Централна и Южна Америка, Африка и Близкия и Средния изток

Към финансовия отчет за 2019 г.

Във финансовия отчет за 2019 г. ще намерите не само най-важните числа и факти. Фирмената група Liebherr допълнително представя и значимите събития и теми, които са формирали изминалата година.

Финансова 2019 г.
Годишен отчет за 2019 г.

Изтегляне

Тук ще намерите финансовия отчет за 2019 г. за изтегляне в PDF формат. Освен това тук можете да изтеглите кратка публикация за числата и фактите.

Факти и цифри за 2019 г.
Годишен отчет за 2019 г. (PDF, 15,6 MB)