Строителни машини

Либхер предлага програма от кранове, която е многостранна, както никоя друга. Освен кулокранове от всякакъв вид и мобилни строителни кранове, програмата включва и широка гама оборудване в областта земекопно-транспортните машини като хидравлични багери, колесни товарачи, верижни трактори, верижни товарачи, телескопични товаро-разтоварващи машини и самосвали. Либхер поддържа и широка гама от специални съоръжения за подземното строителство, които са безкомпромисно рентабилни, мощни при екстремни условия, надеждни при продължителна експлоатация, с възможности за многостранно приложение и икономически изгодни при работа.

Земекопно-транспортни машини

В областта на земекопно-транспортните машини Либхер предлага обширна програма от хидравлични и хидро-въжени багери, както и булдозери и челни товарачи, телескопични товарачи, колесни товарачи и шарнирно съчленени самосвали. Предприятието гарантира високите стандарти за качество чрез собственото производство на най-важните конструктивни групи и компоненти, които се използват в машините. Към тях принадлежат например дизеловите двигатели, както и множеството хидравлични, задвижващи и електронни компоненти. Земекопно-транспортни машини

Въртящи се кулокранове

Либхер предлага програма от кранове, която е многостранна, както никоя друга. Тя обхваща уреди от всички системи и класове големини и предлага подходящата подемна техника за всяка задача в надземното строителство. Гъвкавите и бързо монтиращи се кранове и мощните модели с горно въртене се налагат в жилищното строителство, както и в индустрията при големи проекти в целия свят. Въртящи се кулокранове

Специални машини за подземното строителство

В областта на специалните машини за подземното строителство важат само твърдите факти. Следователно специални съоръжения за подземното строителство трябва да са безкомпромисно рентабилни: мощни при екстремни условия, надеждни при продължителна експлоатация, с възможности за многостранно приложение и икономически изгодни при работа. Максимална мощност и рентабилност – именно с това специалните машини за подземното строителство на фирма „Либхер” са известни в целия свят. Специални машини за подземното строителство

Техника за бетон

С големия асортимент от смесителни съоръжения, автобетоносмесители и помпи за бетон Либхер предлага подходящото решение за икономическо изгодното производство и за оптималния транспорт на качествен бетон за всяка нужда. Програмата се допълва и от другите продукти, свързани с бетона, като например транспортни ленти за автобетоносмесители, управления на съоръженията или системи за измерване на влажността. Техника за бетон