Ние сме семейно предприятие

Фирмената група Либхер е едно стопроцентово семейно предприятие. Този факт винаги е определял нашата фирма култура и в бъдеще също ще бъде солидна основа за нашия успех.

„За нас независимостта означава да можем да вземаме решения бързо и самостоятелно.“

Като семейно предприятие до голяма степен ние се стремим към свобода при вземането на решенията и свобода на действие във всички наши дейности. Основа за това е нашата финансова независимост, която постигаме чрез стабилно икономическо управление и задържане на реализираните печалби в предприятието.

Изразената диверсификация на нашата фирмена група допринася за независимост от конюнктурните колебания в отделните браншове или пазари. Независимост за нас означава също и това, че владеем ключови технологии до най-малкия детайл.

„За нас основно значение имат стабилността и надеждността в дългосрочен план.“

Ние поддържаме тясно сътрудничество с нашите клиенти и партньори, изпълнено с доверие и коректност. При това за нас е важен не краткосрочният успех, а дългосрочната перспектива.

Ние предлагаме висококачествени продукти и услуги с истинска добавена стойност и полза. При това за нас винаги важи правилото: Едва когато нашите клиенти и партньори са доволни, тогава можем да сме доволни и ние. С тази нагласа сме израствали непрекъснато през годините още от нашето основаване през 1949 г.

„Ние работим системно за това да бъдем винаги една крачка напред.“

Либхер е синоним на голям иновационен потенциал и на успешно управление на идеите. Базирайки на наличните ресурси, ние непрекъснато се усъвършенстваме във всички области на предприятието.

Ние насърчаваме креативността на нашите сътрудници и сами приемаме най-трудните технологични предизвикателства. Децентрализираната структура на нашето предприятие ни дава възможност да реагираме гъвкаво на пазарните сигнали в глобалната конкуренция и да реализираме бързо идеите си.

Ние подкрепяме технологичния напредък в името на нашите клиенти. Всяка година инвестираме значителни средства в научноизследователската и развойната дейност, за да можем да прокарваме нови пътища и да задаваме нови тенденции.

„Високо ценим факта, че нашите сътрудници се отъждествяват силно с Либхер.“

Ние разчитаме на силно мотивирани, компетентни сътрудници, които ни остават верни през годините и работят с ентусиазъм за нашето предприятие.

За тази цел ние създаваме подходящите рамкови условия: Предлагаме сигурни работни места и здравословна работна среда. В хоризонталните йерархии нашите сътрудници поемат отговорни задачи и разполагат с широко поле за действие. При това ние подкрепяме предприемчивостта и стимулираме нашите сътрудници чрез програми за обучения и повишаване на квалификацията.

Либхер подкрепя разнообразието, включително и в културно отношение. Тясната екипна работа с участието на сътрудници от различни държави обогатява нашето предприятие. Сътрудничеството в рамките на нашето предприятие се основава на почтеност, взаимно уважение, коректност и доверие.

„Искаме да постигнем най-добрите резултати, за това работим с ентусиазъм.“

Нашите продукти и услуги винаги трябва да притежават това, което обещава името Либхер: най-високо качество и значителен принос за успеха на нашите клиенти. Това има най-голям приоритет за нас. За да осигурим това качество при производството на нашите продукти, постоянно инвестираме в модернизация на производствените ни предприятия. Ние поощряваме и изискваме съзнание за качество – не само от нас самите, но и от нашите партньорски предприятия.

„Ние искаме да изпълняваме нашата отговорност по отношение на обществото и на околната среда по всяко време.“

Като работещо в световен мащаб фамилно предприятие ние носим голяма отговорност към обществото и към околната среда. Ние сме убедени, че можем да бъдем успешни в дългосрочен план само ако винаги се съобразяваме с това в нашите действия.

Защитата на хората и на околната среда има особено значение в нашата стопанска дейност. За нашите продукти и тяхното производство това означава, че те трябва да бъдат сигурни, ефективни и безопасни за околната среда.

За нас като семейно предприятие голямо значение има безупречното поведение. Задължаваме се да спазваме лоялната конкуренция на световните пазари.

В своята дългогодишна история фирмената група Либхер е израснала успешно благодарение на своите отговорни и ориентирани към бъдещето действия. Затова мисълта за утрешния ден и занапред остава един от нашите принципи.