Патриция Рюф (lic. oec. publ./B. Eng.)

Patricia Ruef

От 2013 г.
Член на управителния съвет на Liebherr-International AG, централното управляващо дружество на фирмената група Либхер със седалище в Буле (Швейцария)

От 2012 г.
Съвместно управление и ръководство на подразделението „Морски кранове“ на фирмената група Либхер с нейната майка, д-р х.к. Изолде Либхер (заместник-председател на управителния съвет на Liebherr-International AG). Освен това съвместно управление и ръководство на подразделението „Металообработващи машини и автоматизационни системи“ с нейния чичо, д-р х.к. Вили Либхер (председател на управителния съвет на Liebherr-International AG).

2008-2011 г.
Обучение по специалността „Машиностроене“ в Дуалното висше училище Баден-Вюртемберг в Равенсбург / Фридрихсхафен (Германия)
Квалификация: Бакалавър по машиностроене

2002-2006 г.
Обучение по специалността „Икономически науки“ в Университета Цюрих (Швейцария)
Квалификация: Лиценциат на икономическите науки (специализация „Стопанско управление“)

Родена през 1981 г.

Файлове за изтегляне