От поколение на поколение

Либхер е независимо семейно предприятие, което днес се ръководи съвместно от второто и третото поколение на семейството. Тази приемственост определя облика на фирмената група и е солидна основа за нейния успех.

Ръководството на фирмената група Либхер

Ръководството на фирмената група Либхер

Работещите акционери от семейството (от ляво надясно): Патриция Рюф, Щефани Волфарт, Ян Либхер, Софи Албрехт, Изолде Либхер и Вили Либхер

Върховен орган за вземането на решения и ръководен орган на фирмената група е съветът на акционерите, състоящ се само от членове на семейството. Той взема решения за всички ключови въпроси по отношение на фирмената, развойната и производствената политика, както и на финансовата и инвестиционната политика. Наред с д-р х.к. Вили Либхер и д-р х.к. Изолде Либхер в състава на съвета влизат и представителите на третото поколение предприемачи Ян Либхер, Щефани Волфарт, Софи Албрехт и Патриция Рюф.

Работещите във фирмената група деца и внуци на основателя на фирмата почетния доктор на техническите науки Ханс Либхер осигуряват приемствеността в ръководството на предприятието. Те гарантират, че фирмената група и в бъдеще ще остане неразривно свързана със семейство Либхер и ще бъде ръководена като независимо семейно предприятие.

Файлове за изтегляне