От поколение на поколение

Либхер е независимо семейно предприятие, което днес се ръководи съвместно от второто и третото поколение на семейството. Тази приемственост определя облика на фирмената група и е солидна основа за нейния успех.

Ръководството на фирмената група Либхер

Ръководството на фирмената група Либхер

Ръководството на фирмената група Либхер
Работещите акционери от семейството (от ляво надясно): Ян Либхер, Щефани Волфарт, Софи Албрехт, Филип Либхер, Патриция Рюф, Йоана Плат, Д-р х.к. дипл. ик. Изолде Либхер и Д-р х.к. дипл. инж. Вили Либхер.

Върховен орган за вземането на решения и ръководен орган на фирмената група е Управителният съвет, който се състои само от членове на семейството. Той взема решения по всички основни въпроси на фирмената, развойната и производствената политика, както и на финансовата и инвестиционната политика. В състава на съвета влизат наред с брата д-р х.к. Вили Либхер и сестрата д-р х.к. Изолде Либхер, като представители на второто поколение, също и Ян Либхер, Щефани Волфарт, Софи Албрехт, Патриция Рюф, Йоана Плат и Филип Либхер като представители на третото поколение предприемачи.

Работещите във фирмената група деца и внуци на основателя на фирмата почетния доктор на техническите науки Ханс Либхер осигуряват приемствеността в ръководството на предприятието. Те гарантират, че фирмената група и в бъдеще ще остане неразривно свързана със семейство Либхер и ще бъде ръководена като независимо семейно предприятие.

Файлове за изтегляне

Д-р х.к. дипл. инж.(Швейцарски федерален технологичен институт в Цюрих) Вили Либхер

Willi Liebherr

Председател на управителния съвет на Liebherr-International AG Кратка биография на Вили Либхер

Д-р х.к. дипл. ик. Изолде Либхер

Isolde Liebherr

Заместник-председател на управителния съвет на Liebherr-International AG Кратка биография на Изолде Либхер

Ян Либхер (M.A.)

Jan Liebherr

Член на управителния съвет на Liebherr-International AG Кратка биография на Ян Либхер

Щефани Волфарт (lic. oec. publ.)

Stefanie Wolfarth

Член на управителния съвет на Liebherr-International AG Кратка биография на Щефани Волфарт

Софи Албрехт (M.A.)

Sophie Albrecht

Член на управителния съвет на Liebherr-International AG Кратка биография на Софи Албрехт

Патриция Рюф (lic. oec. publ./B. Eng.)

Patricia Ruef

Член на управителния съвет на Liebherr-International AG Кратка биография на Патриция Рюф

Йоана Плат (M.A.)

Член на управителния съвет на Liebherr-International AG Кратка биография на Йоана Плат

Филип Либхер (M.A./B.Sc.)

Член на управителния съвет на Liebherr-International AG Кратка биография на Филип Либхер