Д-р х.к. дипл. ик. Изолде Либхер

Isolde Liebherr

08.06.2012 г.
Удостояване с научното звание „Почетен доктор на юридическите науки“ от Националния университет на Ирландия в Корк (Ирландия)

От 1994 г.
Заместник-председател на управителния съвет на Liebherr-International AG, Буле (Швейцария)

1976 г.
Начало на работата в предприятието; поемане на управленски задачи в рамките на фирмената група

1970-1975 г.
Обучение по специалността „Стопанско управление“ във Висшето икономическо училище Манхайм (Германия)

Квалификация: Дипломиран икономист

Родена през 1949 г.

Файлове за изтегляне