От средно предприятие в международна фирмена група

20 години след основаването на фирмата Либхер има около 6 000 служители в целия свят. Оборотът въпреки конюнктурните колебания непрекъснато нарастват. Експанзията на Либхер продължава и той основава нови подразделения на предприятието.

Произведеният в Колмар верижен багер RT 1000 е с тегло 20 тона.

Произведеният в Колмар верижен багер RT 1000 е с тегло 20 тона.

1961 г. Първият завод във Франция

За да наложи името на предприятието зад граница, в края на 1950-те години Либхер основава първите дружества в Ирландия, Южна Африка и Австрия.

При търсенето на местоположение за ново производствено предприятие за верижни багери Либхер решава това да е град Колмар във френската провинция Елзас. Решаващи са централното положение в Европа и добрите транспортни връзки. Изборът на местоположение във Франция улеснява навлизането на тамошния пазар.

Големи машини за големи задачи

След основаването му през юли 1961 г. заводът в Колмар се развива стремително. Земекопно-транспортна техника, събаряне на сгради, тунелно строителство – с изискванията нарастват и мащабите и през годините френският завод се превръща в експерт в областта на верижните багери. Вследствие на развиващата се специализация възникват нови сфери на дейност. Още едно десетилетие по-късно Либхер започва производството на багери за минната индустрия.

Проф. д-р Вейерс връчва на Ханс Либхер научното звание „Почетен доктор на Висшето техническо училище в Аахен“.

Проф. д-р Вейерс връчва на Ханс Либхер научното звание „Почетен доктор на Висшето техническо училище в Аахен“.

1964 г. Почетно научно звание „Доктор хонорис кауза“ за Ханс Либхер

Над 30 патента за въртящи се кулокранове, около 20 за хидравлични багери и повече от дузина за бетоносмесители – иновациите на Либхер улесняват работата на множество строителни площадки по света.

Наред с техническите постижения преди всичко предприемаческата дейност е това, което създава репутацията на Ханс Либхер в обществеността. Висшето техническо училище в Аахен възнаграждава неговите заслуги с удостояването му с почетното научно звание „Доктор хонорис кауза“.

1968 г. Положителен баланс след две десетилетия растеж

През втората половина на 1960-те години успехът на Либхер продължава въпреки рецесиите. Балансът за 20-тата година от неговата дейност: Оборот от 400 милиона германски марки и 6 000 служители в целия свят. Либхер се налага успешно като откриващ нови хоризонти производител на строителни машини и развива нови междуотраслови сфери на дейност.

Предшественикът на мобилните кранове на Либхер: Кранът AK 40 може да повдигне до шест тона.

Предшественикът на мобилните кранове на Либхер: Кранът AK 40 може да повдигне до шест тона.

1969 г. От Ехинген в целия свят

Либхер продължава експанзията си не само извън, но и в пределите на Германия. През 1969 г. с основаването на дружеството Liebherr-Werk Ehingen GmbH започва превръщането му във водещ доставчик на мобилни и верижни кранове. Въпреки суровите конкурентни условия през следващите години Либхер си осигурява пълен набор от поръчки. Експортът нараства. Отделът за научноизследователска и развойна дейност дава своя принос за успешната експанзия на пазара. Независимо дали става дума за автокран, корабен кран или офшорно решение – инженерите измайсторяват нови възможности за приложение и непрекъснато увеличаващи се товароподемности.