Nyheter | 18/08/2020 LH60 Port er levert til Høgset Terminalen

Første lossing med Liebherr LH60 Port.

Enkeltbilde, web (267 KB)

I begynnelsen av august overleverte vi en ny LH60 Port til Høgset Terminalen AS som ligger midt imellom Kristiansund og Molde i Gjemnes Kommune. Maskinen skal brukes til lasting og lossing av skip.

Høgset Terminalen, som er på ca. 200 mål med ca. 4500 kvm lagerplass ble kjøpt av Bjørn Egil Langnes i 1996 og i 2011 overtok sønnen Bjørn Roald Langnes som er daglig leder. Selskapet er 100 % familieeid. De har 5 ansatte og en omsetning på 20-24 mill. i året.

Det kommer ukentlig containerbåter fra Rotterdam og de har ca. 350 anløp hvert år fra inn og utland. De har spesialisert seg på lagring og håndtering av gods/fiskefor (big bags for havbruksnæringen) og det er mye eksport av fisk, fiskeolje og tank av mel, samt import av stein og råvarer til forskjellige fabrikker. De har langsiktige avtaler med havbrukskunder og fikk nettopp en 5 års kontrakt med Yara som førte til innvesteringen i en LH60 Port. Maskinen som nå er levert er på ca. 60 tonn og spesialdesignet som en havnemaskin med ekstremt høye bæreevner samtidig som den har en veldig lang rekkevidde.