Haberler | 15.12.2015 TANAP Projesi

TANAP Projesi LOT 2 Yüksel-Sicim-Akkord Ana Teşeronu VEMAK firmasına 6 adet R944C ve 1 adet L556 Yükleyici teslim edilmiştir.

TANAP Projesinin AMACI, Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye’ye ve ardından Avrupa’ya taşınmasıdır. TANAP Projesi, Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP), TANAP VE Trans –Adriyatik Boru Hattı’ndan (TAP) oluşan Güney Doğal Gaz Koridorunun bir parçasıdır. TANAP Projesinin sahibi ve işletmecisi; Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyetleri arasında 24 Aralık 2011 tarihinde imzalanan Hükümetlerarası Anlaşma gereğince, TANAP Doğal Gaz İletim A.Ş.’dir. TANAP, Türkiye Gürcistan sınırında Ardahan ili Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayarak Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 ilden geçecek ve Yunanistan sınırında Edirne’nin İpsala ilçesinde son bulacaktır. Bu noktadan, Avrupa ülkelerine doğal gaz aktaracak olan TAP Doğal Gaz Boru Hattı’na bağlanacaktır. Proje kapsamında Türkiye sınırları içerisinde biri Eskişehir ve diğeri Trakya’da olmak üzere, ulusal doğal gaz iletim şebekesine bağlantı için iki çıkış noktası yer alacaktır.

TANAP Doğal Gaz Boru Hattı sistemi; 1787 kilometresi toprak altında gömülü ve 18 kilometresi Marmara Deniz geçişi olmak üzere toplamda yaklaşık 1805 km ana hat ile Türkiye içerisindeki çıkış noktalarına olan bağlantı hatlarının işletmesinde kullanılmak üzere sayı ve nitelikleri aşağıda belirtilen yer üstü tesislerinden oluşmaktadır :

  • 7 adet kompresör istasyonu (1)
  • 4 adet ölçüm istasyonu (2)
  • 12 adet pig istasyonu (3)
  • 49 adet blok vana istasyonu ve (4)
  • Türkiye’deki ulusal doğal gaz şebekesini beslemek üzere 2 gaz çıkış istasyonu (5).

Projede yer üstü tesislerine ilaveten geçici olarak kullanılmak üzere işçilerin konaklayacağı kamp sahaları, boru depolama alanları ve erişim yolları da tesis edilecektir.

önceki sayfaya dön