Yhtymän arvot

Liebherr-Yhtymä on sataprosenttisesti perheomistuksessa oleva yhtymä. Tämä on aina määrittänyt yrityskulttuuriamme, ja se takaa jatkossakin vankan perustan toiminallemme.

“Itsenäisyytemme mahdollistaa nopean ja itsenäisen päätöksenteon.”

Perheyrityksenä tähtäämme korkea-asteiseen vapauteen päätöksissämme ja toimintatavoissamme. Tämän perustana toimii taloudellinen itsenäisyys, joka on saavutettu vakailla liiketoiminta malleilla ja säilyttämällä liikevoitto yhtiön sisällä.

Yhtymän periaate laajassa monipuolisuudessa auttaa meitä olemaan riippumattomia yksittäisten toimialan tai markkinatalouden vaihteluissa. Itsenäisyyden toisena elementtinä on ydinosaaminen kaikilla aloillamme.

“Pyrimme säilyttämään johdonmukaisuutemme ja luotettavuutemme myös tulevaisuudessa”

Pyrimme läheiseen yhteistyöhön asiakkaidemme ja liikekumppaneidemme kanssa perustuen luotettavuuteen ja reiluun peliin. Sen sijaan että tyytyisimme lyhytaikaiseen menestykseen, pyrimme pitkäaikaisiin suhteisiin yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Tarjoamme tuotteita ja palveluita, jotka luovat todellista lisäarvoa ja hyötyä käyttäjilleen. Periaatteenamme on olla tyytyväinen työhömme ainoastaan silloin, kun asiakas tai liikekumppanimme on tyytyväinen. Tämä on johtanut tasaiseen kasvuun jo vuodesta 1949, jolloin ensimmäinen Liebherr- yhtiö perustettiin.

“Työskentelemme järjestelmällisesti pysyäksemme askeleen edellä.”

Liebherr edustaa jatkuvaa kehittymistä ja onnistunutta ideoiden hallintaa laajassa mittakaavassa. Se, mitä olemme jo saavuttaneet aiemmin, toimii kehityksen perustana yhtiön kaikilla osa-alueilla.

Kehoitamme työntekijöitämme ajattelemaan luovasti ja olemaan valmiina käymään käsiksi myös kaikkein vaikeimpiin teknologisiin haasteisiin. Hajautettu yritysrakenteemme antaa meille mahdollisuuden reagoida mailmanlaajuiseen kilpailuun joustavasti ja muuttamaan ideat nopeasti tehokkaiksi tuloksiksi.

Tavoitteenamme on saavuttaa teknistä kehitystä asiakkaidemme etujen mukaan. Panostamme joka vuosi huomattavia summia tutkimus- ja kehitystyöhön jotta voimme tutkia uusia suuntia ja luoda trendejä.

“Arvostamme sitä, kuinka työntekijämme samaistuvat yritykseen.”

Olemme onnekkaita voidessamme luottaa taitaviin ja motivoituneisiin työntekijöihin, jotka pysyvät lojaaleina meille ja omistautuvat yhtymän intresseihin.

Tämän tilanteen edistämiseksi luomme sopivat olosuhteet; turvatut työpaikat ja terveellisen työympäristön. Tarpeettoman johtamistason puuttuminen kannustaa henkilökuntaamme ottamaan vastaan vastuullisempia työtehtäviä laajalla toimintamahdollisuudella. Kannustamme yrittäjäaloitteisiin, sekä tarjoamme työntekijöillemme erilaisia perus- ja jatkokoulutusohjelmia.

Liebherr edustaa moninaisuutta myös kulttuurien välillä. Yhtymä ammentaa voimaa läheisestä tiimityöskentelystä kansallisten rajojen yli. Yhteistyö konsernissamme perustuu rehellisyyteen, keskinäiseen kunnioitukseen, oikeudenmukaisuuteen, sekä luottamukseen.

“Näemme vaivaa toimiaksemme parhaalla mahdollisella tavalla.”

Tuotteidemme ja palveluidemme on aina kyettävä vastaamaan Liebherr- nimen standardeja. Laitamme etusijalle parhaan mahdollisen laadun ja tuen asiakkaidemme liiketoiminnalle. Varmistaaksemme, että tuotteemme valmistetaan tämän korkealaatuisen standardin mukaisesti, investoimme jatkuvasti tuotantotilojen nykyaikaistamiseen.

Edistämme laatutietoisuutta – ja vaadimme sitä niin omassa, kuin yhteistyökumppaneidemmekin työssä.

“Pyrimme aina kantamaan vastuumme yhteiskunnalle ja ympäristölle”

Maailmanlaajuisena perheyrityksenä meillä on huomattava vastuu yhteiskunnasta ja ympäristöstä. Olemme vakuuttuneita siitä, että saavutamme pitkän aikavälin menestystä vain jos tiedostamme tämän vastuun kaikessa toiminnassamme. Ihmiskunnan ja ympäristön suojelu ovat erityisen tärkeitä asioita liiketoiminnassamme.

Tämä tarkoittaa sitä, että tuotteemme, sekä niiden valmistuksessa käytetyt prosessit ovat turvallisia, tehokkaita ja ympäristölle hyväksyttäviä.

Perheyrityksemme arvostaa rehellisyyttä. Sitoudumme noudattamaan oikeudenmukaisia liiketoimintamalleja kilpaillessamme maailmanmarkkinoilla.

Liebherr- yhtymän pitkän historian menestyksekäs kasvu johtuu vastuullisesta, tulevaisuuteen suuntautuneesta liiketoimintasuunnitelmasta. Yksi periaatteistamme onkin: ”Ajattele huomista tänään”.