Kaivosteollisuus

Liebherr- yhtymän kaivososasto tarjoaa kansainväliselle kaivosteollisuudelle suuria koneita raaka-aineiden avolouhoslouhintaa varten, näitä toimintoja koordinoi divisioonan emoyhtiö, Liebherr-Mining Equipment SAS (Colmar, Ranska).

Avolouhosten kalustoa

Avolouhosten kalustoa

Avolouhosten kalustoa
Kaivososasto valmistaa kaivoskuorma-autoja ja hydraulikaivukoneita avolouhoksille.

Erikoistuotteet ja räätälöidyt ratkaisut

Lastaus- ja kuljetuskalustot raaka-aineiden louhintaa varten valmistetaan kahdessa paikassa, Colmarissa, Ranskassa ja Newport Newsissa Virginiassa, USA:ssa. Tuotevalikoimaan kuuluu tällä hetkellä kahdeksan suurta hydraulikaivukonemallia, joiden kokonaistyöpaino on sadasta 800: aan tonnia ja voiman ulosotto jopa 3000 kW. Näiden kaivukoneiden kouran kapasiteetti on jopa 47.5m³. Diesel-elektronisten voimalinjojen ansiosta suuret kaivoskuorma-autot voivat kuljettaa jopa 220-360 tonnia painavia kuormia.

Viimeisintä tekniikkaa edustavat koneet tuottavuuden maksimointiin

Lukuisten innovaatioidensa avulla Liebherr tarjoaa alan viimeisimmän valikoiman. Tulevaisuuden tavoitteena on tarjota alan laajinta tuotevalikoimaa niin kaivukoneille, joiden operationaalinen paino on yli 100 tonnia, kuin kaivoskuorma-autoille, joiden lastikapasiteetti on yli 100 tonnia.

Kaikkien kalustoluokkien pääasialliset kehitystavoitteet sisältävät korkean koneiden saatavuuden, teknisen luotettavuuden ja maksimaalisen energiatehokkuuden koko ajojärjestelmässä. Työmaalla Liebherr kaivoskaivukoneet ja –kuorma-autot saavuttavat suuren tuottavuusasteen kuljettamalla enemmän kuormaa tunneittain pienimmällä mahdollisella käyttökustannuksella.

24/7 saatavuus avaintekijänä maailmanlaajuisessa asiakaspalvelussa ja huollossa

Avolouhoksilla tehokkaiden koneiden tulee olla saatavilla ympäri vuorokauden. Näin ollen asiakaspalvelu näyttelee kaivosteollisuudessa suurta roolia. Liebherrin kaivososasto investoi jatkuvasti huoltoverkoston laajentamiseen tarjoamalla varaosia, kunnostamalla komponentteja, sekä kouluttamalla huollon henkilökuntaa, näin ollen asiakkaalle tuotetaan koneen koko käyttöiän kestävä huoltokokonaisuus.

Kaivososaston tuotevalikoimaa

Kaivososasto valmistaa tehokkaita koneita avolouhoksille.

Tuotantolaitokset

Liebherr yhtymän kaivososasto johtaa kahta tuotantolaitosta

Colmar (Ranska)
Newport News (Yhdysvallat)