Torninosturit

Tämä tuoteosasto kehittää ja tuottaa torni- ja mobiilirakennusnostureita, joten ne vastaavat asiakkaiden monia erilaisia vaatimuksia. Näiden vaatimusten mukaan muokattuja nostureita tuotetaan jokaisella markkina-alueella. Osasto tuottaa myös suunnittelun konsultaatiopalveluita, esimerkiksi voimalaitoksien ja tehtaiden tai tuulipuistojen rakennukseen.

Liebherr torninosturit suurilla rakennustyömailla

Liebherr torninosturit suurilla rakennustyömailla

Liebherr torninosturit suurilla rakennustyömailla
Liebherr nostureita käytetään suurilla rakennustyömailla maailmanlaajuisesti. Torninosturiosasto tarjoaa myös työmaasuunnittelua sekä käytettyjen koneiden vuokrausta ja myyntiä.

Nosturijärjestelmät vaativille käyttöalueille

Viisi tehdasta ympäri maailmaa tuottavat laajaa valikoimaa torninostureita eri käyttötarkoituksiin. Liebherr- nostureiden hyötykuorma vaihtelee 13 tonnista 5000: teen tonniin. Nosturit ovat päässeet sadan metrin korkeuteen, koukun korkeus 120 m tukemattomilla nostureilla. Liebherr-Werk Biberach GmbH (Saksa) toimii osaston johtavana sekä valmistavana yrityksenä.

Painopiste työmaasuunnittelussa

Biberach an der Riss (Saksa) torninosturiosasto on kehittänyt "Liebherr Tower Crane Solutions“- tiimin, joka tarjoaa konsultaatiopalveluita erikoisprojekteihin, voimalaitoksiin, tehtaisiin ja tuulipuistoihin liittyen. Tiimi käyttää apunaan maailmanlaajuista Liebherr- yritysten ja yhteistyökumppaneiden verkostoa ja koordinoi torninosturiosaston yhteistyötä suunnittelun, statiikan, tuotannon, myynnin, vuokrauksen ja jälkimarkkinoinnin kesken. Tavoitteena on tuottaa asiakkaan rakennusprojekteille paras mahdollinen hyöty.

Käytettyjen koneiden myynti ja vuokraus

Biberach:ssa sijaitsee myös käytettyjen ja vuokrattavien torninostureiden keskus. Tämä piste on vastuussa maailmanlaajuisesti käytettyjen nostureiden ostosta ja myynnistä. Vuokrattavat varusteet hajautetuista Liebherr- yhtymistä ovat myös saatavilla.

Torninostureiden tuotevalikoima

Liebherr tarjoaa torni- ja mobiilirakennusnostureita laajoille vaatimustasoille.

Tuotantotehtaat

Torninosturiosasto hallinnoi viittä tehdasta ympäri maailmaa.

Biberach an der Riss (Saksa)
Guaratinguetá (Brasilia)
Pune (Intia)
Nizhny Novgorod (Venäjä)
Pamplona (Espanja)