Sukupolvelta toiselle

Liebherr on itsenäinen perheyritys, joka on saavuttanut yhteisjohtajuuden jo kolmannessa sukupolvessa, jatkuvuus antaa yhtymän menestykselle vahvan perustan.

Liebherr- yhtymän johto

Liebherr- yhtymän johto

Perheen aktiiviset osakkeenomistajat (vasemmalta oikealle): Jan Liebherr, Stéfanie Wohlfarth, Sophie Albrecht, Philipp Liebherr, Patricia Rüf, Johanna Platt, Isolde Liebherr ja Willi Liebherr

Yritysryhmän ylimpänä päätöksenteko- ja johtoelimenä toimii hallintoneuvosto, joka koostuu yksinomaan omista perheenjäsenistä. Se tekee päätökset kaikissa olennaisissa kysymyksissä, jotka koskevat yritys-, kehitys- ja tuotepolitiikkaan sekä talous- ja investointipolitiikkaan. Tähän elimeen kuuluvat sisarukset Dr. h.c. Willi Liebherr ja Dr. h.c. Isolde Liebherr, joka toimii hänen sijaisenaan, sekä Jan Liebherr, Stéfanie Wohlfarth, Sophie Albrecht, Patricia Rüf, Johanna Platt ja Philipp Liebherr, jotka edustavat yrityksen kolmatta sukupolvea.

Yhtiön perustajan, Dr.-Ing. E.h. Hans Liebherrin aktiivisesti yhtymän palveluksessa toimivat lapset ja lapsenlapset takaavat organisaation johdon jatkuvuuden. He varmistavat, että yhtymä pysyy itsenäisenä Liebherrin perheyrityksenä nyt ja tulevaisuudessa.

Downloads