Maritimkraner

For effektiv godshåndtering i den maritime sektor producerer Liebherr en omfattende række innovative kraner.

Havnekraner

Det vidtspændende produktprogram indeholder optimale løsninger for problemfri godshåndtering i kyst- og indlandshavne. Mobilkraner, skinnekraner og permanent monterede kraner og stakkere sørger for effektiv godstransport med topmoderne teknologi. Havnekraner

Offshore-kraner

Serien af offshore-kraner omfatter innovative wirevippearmskraner. Kranerne kan fås i mange forskellige størrelser og er tilpasset, så de opfylder kundespecifikke krav. Liebherr er med i de industrispecifikke leverandørdatabaser "First Point Assessment Limited (FPAL)" og "Achilles Joint Qualification System". Offshore-kraner

Skibskraner

Skibskranserien indeholder praktisk orienterede løsninger til godshåndtering til en bred vifte af skibstyper samt skræddersyede løsninger til pramme og omladningsfartøjer. Produktudbuddet omfatter wirevippearmskraner, cylindervippearmskraner, grabkraner, brokraner og kraner til tunge løft. Stykgodskraner afrunder det store program i skibskranserien. Skibskraner

Flydekraner

Med sit vidtspændende udbud af ponton- og pramkraner til brug på omladningsfartøjer eller pramme tilbyder Liebherr kundespecifikke løsninger til effektiv godshåndtering af alt slags stykgods. Flydekraner