Vi er en familieejet virksomhed

Liebherr-koncernen er 100 % familieejet. Det faktum har altid været med til at definere vores virksomhedskultur, og det udgør stadig grundlaget for vores succes

"Vores uafhængighed betyder, at vi kan træffe beslutninger hurtigt og uafhængigt."

Som familieejet virksomhed tilstræber vi at have en høj grad af frihed i alle vores beslutninger og handlinger. Grundlaget for dette er den økonomiske uafhængighed, der opnås via forsvarlige forretningsmetoder og fastholdelse af overskuddet i koncernen.

Koncernens politik om omfattende diversificering hjælper med at gøre os uafhængige af økonomiske udsving i individuelle forretningssektorer eller -markeder. Et andet element i denne selvstændighed er vores beherskelse af kerneteknologier helt ned til selv den mindste detalje.

"Vi ønsker at fastholde vores kontinuitet og troværdighed i mange år fremover."

Vi tilstræber tæt samarbejde med vores kunder og forretningspartnere baseret på loyalitet og fairplay. I stedet for blot at være tilfredse med kortvarig succes ønsker vi et langvarigt samarbejde.

Vi leverer produkter og tjenester, som giver reel merværdi og fordele for brugerne. Det er vores politik først at være tilfredse med vores arbejde, når kunden eller forretningspartneren er tilfreds. Det har betydet stabil vækst siden 1949, hvor den første Liebherr-virksomhed blev etableret.

"Vi arbejder systematisk på at være et skridt foran."

Liebherr står for kontinuerlig innovation og vellykket styring af idéer i stor skala. Det, vi allerede har opnået, fungerer som basis for forbedringer af alle områder inden for koncernens aktiviteter.

Vi opfordrer vores medarbejdere til at tænke kreativt og kan klare selv de mest krævende teknologiske udfordringer. Vores decentraliserede virksomhedsstruktur betyder, at vi kan agere fleksibelt i forhold til konkurrencen på de globale markeder og hurtigt omsætte idéer til effektive resultater.

Det er vores mål at opnå teknologiske fremskridt, som er til fordel for vores kunder. Hvert eneste år investerer vi betydelige summer i forskning og udvikling, hvilket betyder, at vi kan udforske nye områder og skabe nye trends.

"Vi sætter stor pris på, at vores medarbejdere i så høj grad identificerer sig med virksomheden."

Vi er så heldige at have dygtige, meget motiverede medarbejdere, som forbliver loyale over for os i mange år, og som altid varetager koncernens interesser.

Det opnår vi ved at skabe gode overordnede forhold: sikre job og et sundt arbejdsmiljø. Det faktum, at der ikke er unødvendige ledelsesniveauer, betyder, at vores medarbejdere opmuntres til at påtage sig ansvarsopgaver med stor handlefrihed. Vi fremmer iværksætterinitiativer og tilbyder vores medarbejdere forskellige grundlæggende og avancerede uddannelsesprogrammer.

Liebherr står også for alsidighed inden for det kulturelle område. Koncernen styrkes af tæt teamwork på tværs af landegrænser. Samarbejdet i vores koncern bygger på integritet, fælles respekt, rimelighed og tillid.

"Vi gør vores yderste for at levere den bedst mulige præstation."

Vores produkter og tjenester skal altid leve op til de standarder, der er forbundet med Liebherr-navnet, og som vi prioriteter: den bedst mulige kvalitet og effektiv support til vores kunders forretningsaktiviteter. Vi investerer vedvarende i modernisering af vores produktionsanlæg for at sikre, at vores produkter fremstilles ud fra denne høje kvalitetsstandard.

Vi øger bevidstheden om kvalitet – og insisterer på at have kvalitet både i vores eget arbejde og i det arbejde, vi uddelegerer til vores forretningspartnere.

"Vi forsøger altid at leve op til vores ansvar over for samfundet generelt og miljøet."

Som en familieejet virksomhed, der er aktiv i hele verden, har vi et betydeligt ansvar i forhold til samfundet og miljøet. Vi er overbeviste om, at vi kun opnår langvarig succes, hvis vi er bevidste om dette ansvar i alle vores aktiviteter. Beskyttelse af både mennesker og miljø er særligt vigtigt i vores forretningsaktiviteter.

Det betyder, at vores produkter og de processer, der bruges til at fremstille dem, skal være sikre, effektive og miljømæssigt forsvarlige.

Integritet har høj status for os som familieejet virksomhed. Vi forpligter os til at benytte fair forretningsmetoder, når vi konkurrerer på verdensmarkederne.

Liebherr-koncernens lange historik med succesfuld vækst skyldes en ansvarlig, fremsynet forretningspolitik. Et af vores principper vil derfor være fortsat at "tænke på i morgen i dag".