Dywersyfikacja w ramach jednej centralnej spółki dominującej

Wszechstronna firma z licznymi działami produktowymi wymaga wyraźnie określonych i sprawnych struktur zarządzania. Dlatego też w 1983 r. wszystkie oddziały zostały skupione w ramach jednej centralnej spółki dominującej. Do dzisiaj za zarządzanie organizacją odpowiedzialna jest spółka Liebherr-International AG.

Nowa spółka holdingowa ma siedzibę w Bulle (Szwajcaria).

Nowa spółka holdingowa ma siedzibę w Bulle (Szwajcaria).

1983 Centralna spółka dominująca Grupy

Dla Hansa Liebherra niezawodność i ciągłość są decydującymi wartościami w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Od samego początku wszystkie działania prowadzone są z myślą o następnym pokoleniu. W latach siedemdziesiątych XX wieku struktura organizacyjna obrała nowy kierunek. Nowy kierunek wymagał m.in. podziału firmy na przedsiębiorstwo niemieckie i szwajcarskie.

W 1983 r. Liebherr-International AG kierowała Grupą jako centralna spółka dominującą w Bulle w Szwajcarii. Do dziś udziałowcami tej organizacji są wszyscy członkowie rodziny Liebherr.

Premier Lothar Späth dekoruje Hansa Liebherra Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

Premier Lothar Späth dekoruje Hansa Liebherra Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

1984-86 Liczne nagrody za całokształt osiągnięć Hansa Liebherrra

Od 1976 r. Hans Liebherr odsuwa się na dalszy plan w działalności biznesowej i koncentruje się na strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Jego życiowe osiągnięcia jako osobowości w świecie przedsiębiorczości znajdują uznanie i pozostają w pamięci opinii publicznej. W lutym 1984 roku Uniwersytet Eberharda i Karola w Tybindze nadał mu tytuł honorowego senatora. Oprócz wielu innych wyróżnień w 1986 r. został uhonorowany Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

D926 jest jednym z pierwszych silników wysokoprężnych opracowanych samodzielnie przez firmę Liebherr.

D926 jest jednym z pierwszych silników wysokoprężnych opracowanych samodzielnie przez firmę Liebherr.

D926 jest jednym z pierwszych silników wysokoprężnych opracowanych samodzielnie przez firmę Liebherr.

1984 Opanowanie kluczowych technologii w ramach Grupy

Aby sprostać wysokim wymaganiom dotyczącym jakości produktów, firma Liebherr przykłada dużą wagę do opanowania najważniejszych kompetencji w ramach organizacji. Z tego powodu ważne podzespoły są samodzielnie opracowywane i produkowane przez Grupę. W zależności od dziedziny produktowej, integracja pionowa w firmie wynosi obecnie ponad 60 procent.

Dobrym przykładem jest rozpoczęcie seryjnej produkcji silników wysokoprężnych w 1984 r. W tym czasie firma Liebherr zdaje sobie sprawę z możliwości optymalizacji maszyn budowlanych i projektuje własne silniki, które pracują niezawodnie również w ekstremalnych warunkach.

Toronto (Kanada): Żurawie samowznoszące Liebherr podczas budowy wieżowca. Pierwsze żurawie tego rodzaju wyprodukowano w 1985 roku.

Toronto (Kanada): Żurawie samowznoszące Liebherr podczas budowy wieżowca. Pierwsze żurawie tego rodzaju wyprodukowano w 1985 roku.

1988 Czterdziesty rok działalności Grupy

Po czterech dekadach historii firmy jej bilans pozostaje dodatni. Strategia inwestycji i ekspansji zapewnia skonsolidowane obroty na poziomie ponad trzech miliardów marek niemieckich. Stopniowa dywersyfikacja na przestrzeni lat zapewnia większe uniezależnienie się firmy Liebherr jako korporacji od wahań koniunkturalnych i niestabilności rynków.

Swoboda finansowa umożliwia intensywny rozwój pionierskich pomysłów produktowych w celu ich długoterminowej realizacji. Umożliwiony w ten sposób trwały wzrost asortymentu produktów stanowi podstawę do wejścia na nowe rynki strategiczne.