Z pokolenia na pokolenie

Liebherr jest niezależnym przedsiębiorstwem rodzinnym, którego zarządzanie jest obecnie w rękach drugiego i trzeciego pokolenia założyciela. Ciągłość ta wyróżnia firmę i daje Grupie mocne podstawy do odniesienia sukcesu.

Kierownictwo Grupy Liebherr

Kierownictwo Grupy Liebherr

Aktywni udziałowcy przedsiębiorstwa rodzinnego (od lewej do prawej): Jan Liebherr, Stéfanie Wohlfarth, Sophie Albrecht, Philipp Liebherr, Patricia Rüf, Johanna Platt, Isolde Liebherr und Willi Liebherr

Najwyższym szczeblem Grupy jest zgromadzenie udziałowców, w skład której wchodzą wyłącznie członkowie rodzin. Zgromadzenie to ma ostateczny głos we wszystkich fundamentalnych sprawach dotyczących polityki firmy, polityki rozwoju i polityki produktowej oraz polityki finansowej i inwestycyjnej. Oprócz rodzeństwa Dr h.c. Williego Liebherra i Dr. h.c. Isolde Liebherr, w skład zarządu wchodzą również Jan Liebherr, Stéfanie Wohlfarth, Sophie Albrecht, Patricia Rüf, Johanna Platt i Philipp Liebherr, które reprezentujący trzecie pokolenie założyciela firmy.

Dzieci i wnuki założyciela firmy, Dr.-Ing. E.h. Hansa Liebherra zaangażowane w działalność Grupy, zapewniają ciągłość zarządzania organizacją. Gwarantują oni, że Grupa pozostanie nierozerwalnie związana z rodziną Liebherr, zarówno teraz, jak i w przyszłości, oraz że będzie zarządzana jako niezależne przedsiębiorstwo rodzinne.

Do pobrania