Z pokolenia na pokolenie

Liebherr jest niezależnym przedsiębiorstwem rodzinnym, którego zarządzanie jest obecnie w rękach drugiego i trzeciego pokolenia założyciela. Ciągłość ta wyróżnia firmę i daje Grupie mocne podstawy do odniesienia sukcesu.

Kierownictwo Grupy Liebherr

Kierownictwo Grupy Liebherr

Kierownictwo Grupy Liebherr
Aktywni udziałowcy przedsiębiorstwa rodzinnego (od lewej do prawej): Jan Liebherr, Stéfanie Wohlfarth, Sophie Albrecht, Philipp Liebherr, Patricia Rüf, Johanna Platt, Isolde Liebherr und Willi Liebherr

Najwyższym organem decyzyjnym i kierowniczym jest rada zarządzająca, która składa się wyłącznie z członków rodziny. Podejmuje ona decyzje w kwestiach kluczowych dla polityki przedsiębiorstwa, jego rozwoju, produktów, a także polityki finansowej oraz inwestycyjnej. Do gremium tego należą przedstawiciele drugiego pokolenia rodziny, rodzeństwo dr h.c. Willi Liebherr i dr h.c. Isolde Liebherr, a także przedstawiciele trzeciego pokolenia: Jan Liebherr, Stéfanie Wohlfarth, Sophie Albrecht, Patricia Rüf, Johanna Platt oraz Philipp Liebherr.

Dzieci i wnuki założyciela firmy, Dr.-Ing. E.h. Hansa Liebherra zaangażowane w działalność Grupy, zapewniają ciągłość zarządzania organizacją. Gwarantują oni, że Grupa pozostanie nierozerwalnie związana z rodziną Liebherr, zarówno teraz, jak i w przyszłości, oraz że będzie zarządzana jako niezależne przedsiębiorstwo rodzinne.

Do pobrania

Dr. h.c. Dipl.-Ing. (ETH) Willi Liebherr

Willi Liebherr

Prezes Zarządu Liebherr-International AG Vita Willi Liebherr

Dr. h.c. Dipl.-Kfm. Isolde Liebherr

Isolde Liebherr

Wiceprezes Zarządu Liebherr-International AG Vita Isolde Liebherr

Jan Liebherr (M.A.)

Jan Liebherr

Członek Zarządu Liebherr-International AG Vita Jan Liebherr

Stéfanie Wohlfarth (lic. oec. publ.)

Stefanie Wolfarth

Członek Zarządu Liebherr-International AG Vita Stéfanie Wohlfarth

Sophie Albrecht (M.A.)

Sophie Albrecht

Członek Zarządu Liebherr-International AG Vita Sophie Albrecht

Patricia Rüf (lic. oec. publ./B. Eng.)

Patricia Ruef

Członek Zarządu Liebherr-International AG Vita Patricia Rüf

Johanna Platt (M.A.)

Członek Zarządu Liebherr-International AG Vita Johanna Platt

Philipp Liebherr (M.A./B.Sc.)

Członek Zarządu Liebherr-International AG Vita Philipp Liebherr