Żurawie w transporcie morskim

Dla zapewnienia sprawnej obsługi ładunków w sektorze morskim Liebherr produkuje szeroką gamę innowacyjnych żurawi.

Wyposażenie portu

Wszechstronna gama produktów oferuje optymalne rozwiązania dla sprawnego przepływu towarów w portach morskich i śródlądowych. Żurawie samojezdne, szynowe i stacjonarne, a także żurawie do wysokiego składowania umożliwiają efektywny przewóz towarów na najwyższym poziomie technologicznym. Wyposażenie portu

Żurawie morskie

Seria żurawi morskich obejmuje szeroką gamę innowacyjnych żurawi wychylnych z linowym mechanizmem naciągowym. Żurawie te są oferowane w różnych wielkościach i dostosowywane do specyficznych wymagań klienta. Żurawie morskie

Żurawie okrętowe

Seria żurawi okrętowych oferuje praktyczne rozwiązania w zakresie przeładunku towarów na statkach różnego typu, np. na statkach do przewozu kontenerów, materiałów sypkich, ciężkich towarów, okrętach-chłodniach i tankowcach, oraz rozwiązania dla żeglugi śródlądowej. Paleta obejmuje żurawie pokładowe, linowe hydrauliczne, żurawie chwytakowe, suwnice pomostowe oraz żurawie do towarów ciężkich. Hydrauliczne żurawie pomocnicze uzupełniają szeroką gamę produktów stosowanych przy przeładunku okrętów. Żurawie okrętowe

Żurawie na wodnych jednostkach przeładunkowych

Z szerokiej palety żurawi pontonowych i do zastosowania na barkach Liebherr oferuje rozwiązania dla indywidualnych potrzeb każdego klienta w celu osiągnięcia efektywnego przeładunku wszelkiego rodzaju towarów. Żurawie na wodnych jednostkach przeładunkowych