Żurawie w transporcie morskim

Dla zapewnienia sprawnej obsługi ładunków w sektorze morskim Liebherr produkuje szeroką gamę innowacyjnych żurawi.