Jesteśmy firmą rodzinną.

Grupa Liebherr jest w stu procentach własnością rodziny. Ta sytuacja od zawsze determinowała naszą kulturę korporacyjną i nadal będzie stanowić solidną podstawę naszego sukcesu.

"Nasza niezależność pozwala nam podejmować decyzje szybko i autonomicznie".

Jako firma rodzinna dążymy do wysokiego stopnia swobody we wszystkich naszych decyzjach i działaniach. Podstawą do tego jest niezależność finansowa osiągana poprzez stosowanie zdrowych metod biznesowych i zatrzymywanie zysków w ramach Grupy.

Polityka daleko posuniętej dywersyfikacji Grupy ułatwia nam uniezależnienie się od wahań koniunkturalnych w poszczególnych sektorach działalności lub na poszczególnych rynkach. Kolejnym elementem tej autonomii jest nasze mistrzowskie opanowanie kluczowych technologii w każdym szczególe.

"Dążymy do utrzymania naszej konsekwencji w działaniu i wiarygodności przez wiele lat".

Zabiegamy o bliską współpracę z naszymi klientami i partnerami biznesowymi, opartą na lojalności i uczciwości. Zamiast zadowolić się krótkotrwałym sukcesem, dążymy do długotrwałych relacji.

Dostarczamy produkty i usługi, które zapewniają rzeczywistą wartość dodaną i korzyści dla użytkownika. Naszą zasadą jest, aby być zadowolonym ze swojej pracy tylko wtedy, gdy zadowolony jest klient lub partner biznesowy. Doprowadziło to do stałego wzrostu od 1949 roku, kiedy to powstała pierwsza spółka Liebherr.

"Systematycznie pracujemy nad tym, aby być o krok dalej".

Marka Liebherr oznacza ciągłe innowacje i skuteczne zarządzanie pomysłami na dużą skalę. To, co już osiągnęliśmy, stanowi podstawę do ulepszeń w każdym obszarze działalności Grupy.

Zachęcamy naszych pracowników do kreatywnego myślenia i jesteśmy gotowi stawić czoła nawet najtrudniejszym wyzwaniom technologicznym. Zdecentralizowana struktura korporacyjna pozwala nam elastycznie reagować na konkurencję na rynkach światowych i szybko przekształcać pomysły w rzeczywiste rezultaty.

Naszym celem jest osiągnięcie postępu technicznego w najlepszym interesie naszych klientów. Co roku inwestujemy znaczne sumy w badania i rozwój, aby móc podążać nowymi ścieżkami i wyznaczać nowe trendy.

"Bardzo doceniamy to w jakim stopniu nasi pracownicy utożsamiają się ze swoją firmą".

Mamy to szczęście, że możemy polegać na kompetentnych, wysoce zmotywowanych pracownikach, którzy pozostają wobec nas lojalni przez wiele lat i entuzjastycznie poświęcają się interesom Grupy.

Aby tworzyć sprzyjające temu warunki, zapewniamy bezpieczne miejsca pracy i przyjazne środowisko pracy. Nieobecność zbędnego poziomu zarządzania zachęca naszych pracowników do podejmowania odpowiedzialnych zadań z dużą swobodą działania. Wspomagamy rozwój atmosfery przedsiębiorczości i oferujemy naszym pracownikom różne programy szkoleń i dokształcania.

Liebherr oznacza również różnorodność w dziedzinie kultury. Grupa czerpie siłę z bliskiej współpracy zespołowej ponad granicami państw. Współpraca w ramach naszej Grupy opiera się na uczciwości, wzajemnym szacunku, sprawiedliwości i zaufaniu.

"Dokładamy wszelkich starań, aby osiągać jak najlepsze wyniki".

Nasze produkty i usługi muszą zawsze spełniać standardy związane z marką Liebherr, którym nadajemy najwyższy priorytet: najwyższą możliwą jakość i skuteczne wsparcie działalności biznesowej naszych klientów. Aby zapewnić, że wytwarzane przez nas produkty osiągają ten wysoki standard jakości, nieustannie inwestujemy w modernizację naszych zakładów produkcyjnych.

Szerzymy świadomość jakości i kładziemy na nią nacisk zarówno w naszej pracy, jak i w pracy, którą zlecamy naszym partnerom biznesowym.

"Naszym celem jest zawsze spełnianie naszej powinności wobec ogółu społeczeństwa i środowiska".

Jako firma rodzinna prowadząca działalność na całym świecie ponosimy dużą odpowiedzialność za społeczeństwo i środowisko. Jesteśmy przekonani, że długofalowy sukces osiągniemy tylko wtedy, gdy będziemy świadomi tej odpowiedzialności we wszystkich naszych działaniach. W naszej działalności gospodarczej przywiązujemy szczególną wagę do ochrony ludzi i środowiska.

Oznacza to, że nasze produkty i procesy służące do ich wytwarzania muszą być bezpieczne, wydajne i odpowiednie dla środowiska.

Kolejną wartością, którą jako firma rodzinna stawiany na wysokiej pozycji jest uczciwość. Konkurowanie na rynkach światowych oznacza dla nas zobowiązanie do stosowania uczciwych metod w prowadzonej działalności.

Długa historia pomyślnego rozwoju Grupy Liebherr wynika z odpowiedzialnej i dalekowzrocznej polityki biznesowej. Dlatego też jedną z naszych zasad nadal będzie "o jutrze myślimy dzisiaj".