15.06.2016
Obrat skupiny Liebherr v obchodním roce 2015 dosáhl celkem 9 237 milionů €

Celkový obrat skupiny Liebherr v roce 2015 dosáhl 9 237 milionů €, což je nejvyšší obrat v historii skupiny a navýšení o 414 milionů € respektive 4,7 % oproti předchozímu roku.

Jeřáby Liebherr při práci v Paříži (Francie)

Jeřáby Liebherr při práci v Paříži (Francie)

Jeřáby Liebherr při práci v Paříži (Francie)

Skupina v roce 2015

Celosvětový hospodářský růst ztratil v posledních letech poněkud na své rychlosti – po 3,4 % v roce 2014 došlo v minulém roce k poklesu na 3,1 %. Zatímco celkový růst v průmyslových státech činil 1,9 % a byl proto mírně lepší než v předchozím roce, na nových trzích a v rozvojových zemích se opět zhoršil a v regionu to byly 4,0 %. Hospodářské zpomalení v Číně mělo také nepříznivý vliv na růst v jiných zemích, Brazílie a Rusko byly dokonce ve fázi recese.

Vývoj obratu podle regionů

Obchodování se v různých prodejních regionech vyvíjelo odlišně – v západní Evropě, která je pro skupinu Liebherr nejdůležitějším trhem, byl zaznamenán růst obratu. Mezi přispívajícími faktory to byl kladný vývoj v Německu, Velké Británii a v Nizozemí. Tržby však klesly ve Francii, třetím největším trhu skupiny. Obrat se zvýšil v Americe a v regionu Dálný Východ / Austrálie a skupina Liebherr se také těšila uspokojivému roku na Blízkém a Středním Východě. Pokles obratu byl zaznamenán ve Východní Evropě a na některých afrických trzích.

Vývoj obratu podle produktů

Skupina Liebherr dosáhla růstu v oblasti stavebních strojů, důlních strojů a také v oblasti zahrnující přístavní jeřáby, letecký průmysl a dopravní systémy, obráběcí stroje a automatizační systémy, domácí spotřebiče, komponenty a hotely. Obrat divizí stavebních strojů a důlních strojů, zahrnující zemní stroje, důlní stroje, mobilní jeřáby, věžové otočné jeřáby a míchací technologie, vzrostl o 330 mil. € respektive 6,2 % na 5 624 mil. €. Tržby v divizích nezahrnutých do oblasti stavebních strojů a důlních strojů vzrostly o 84 mil. € respektive 2,4 % na 3 613 milionů €.

Výsledky obchodního roku

V roce 2015 dosáhla skupina Liebherr zisku 294 mil. €, o 22 mil. € méně než v roce 2014. Výsledek hospodaření byl mírně nad úrovní předchozího roku. Finanční výsledek byl nižší zejména z důvodu negativních vlivů měnových kurzů.

Zaměstnanci

Počet zaměstnanců v roce 2015 mírně vzrostl – na konci roku zaměstnávala skupina Liebherr 41 545 pracovníků, o 706 respektive 1,7 % více, než ke konci roku 2014.

Investice

Skupina Liebherr vždy kladla důraz na své výrobní závody a na investování do svých výrobních prostředků a do mezinárodní prodejní a servisní sítě. V loňském roce dosáhly investice celkové výše 751 mil. € a udržely tak stávající vysokou úroveň. Proti hodnotě investic stály odpisy ve výši 448 mil. €.

Obchodní rok 2016

Celosvětový hospodářský vývoj v letošním roce bude pravděpodobně podobný roku 2015 s přibližně stejným růstem jako v předchozím roce, a to jak v průmyslových zemích, tak i na nových trzích.

V letošním roce skupina Liebherr očekává, že obrat bude na úrovni předchozího roku. Bude se pokračovat v rozsáhlých investicích do vlastních mezinárodních výrobních provozoven a prodejní a servisní sítě. Opět se očekává mírné zvýšení počtu zaměstnanců společností skupiny.

zpět na předchozí stranu