26.04.2017 г.
Либхер-Хаусгерете Марица произведе своя 8 милионен висококачествен домакински уред!

През 2016 година, в една трудна пазарна среда, фирмената група Liebherr реализира общ оборот от 9, 009 млрд. евро – третият по големина оборот в своята история. В сравнение с рекордната 2015 г. това отговаря на спад с 228 млн. евро или 2,5%.

Нови начини за производство на самолетни компоненти: Liebherr работи върху производството на избрани самолетни компоненти по метода на 3D печата. Те са по-леки от конвенционално произведените компоненти и се нуждаят от по-малко монтажно пространство.

Нови начини за производство на самолетни компоненти: Liebherr работи върху производството на избрани самолетни компоненти по метода на 3D печата. Те са по-леки от конвенционално произведените компоненти и се нуждаят от по-малко монтажно пространство.

Нови начини за производство на самолетни компоненти: Liebherr работи върху производството на избрани самолетни компоненти по метода на 3D печата. Те са по-леки от конвенционално произведените компоненти и се нуждаят от по-малко монтажно пространство.

Развитие на оборота по региони

Търговията се формира доста различно в отделните пазарни региони. В най-важния за Liebherr пазарен регион – Западна Европа – оборотът можеше да бъде повишен. Това се базира на възобновения растеж на големия пазар Германия, както и на положителното развитие на други значими пазари, като Франция и Нидерландия. В Италия финансовата година също премина задоволително. Във Великобритания, един от най-значимите пазари в региона, оборотът показва лек спад.

Положително се развиха постъпленията от продажби и в Източна Европа, особено в Русия и Полша. В Близкия и Средния Изток оборотът е на нивото от предходната година. Умерен спад обаче се констатира в Америка. В Африка и Далечния Изток/Австралия оборотите са под стойностите от предходната година.

Хладилник, който може да мисли: Liebherr разработва самообучаваща се система за своите битови електроуреди, която информира клиентите за съдържанието на хладилника, изработва индивидуални списъци за пазаруване и има „под ръка“ множество съвети за хранителните продукти и тяхното съхранение.

Хладилник, който може да мисли: Liebherr разработва самообучаваща се система за своите битови електроуреди, която информира клиентите за съдържанието на хладилника, изработва индивидуални списъци за пазаруване и има „под ръка“ множество съвети за хранителните продукти и тяхното съхранение.

Хладилник, който може да мисли: Liebherr разработва самообучаваща се система за своите битови електроуреди, която информира клиентите за съдържанието на хладилника, изработва индивидуални списъци за пазаруване и има „под ръка“ множество съвети за хранителните продукти и тяхното съхранение.

Развитие на оборота според продуктовите сектори

Liebherr отбеляза леки спадове на оборота в сравнение с рекордната 2015 г. – както в областта на строителните машини и минното оборудване, така и при другите продуктови сектори. Към строителните машини и минното оборудване спадат земекопно-транспортните машини, минното оборудване, самоходните кранове, въртящите се кулокранове и бетоновата техника. Тук постъпленията от продажбите са спаднали с 224 млн. евро или 4,0% до общо 5, 4 млрд. евро. В другите продуктови сектори, които обхващат морски кранове, аерокосмическа и транспортна техника, металообработващи машини и системи за автоматизация, битови уреди, както и компоненти и хотели, оборотът от 3, 609 млрд. евро е на равнището от предходната година.

Годишен резултат от търговската дейност

Фирмената група Liebherr реализира през 2016 г. годишен резултат от 298 млн. евро и с това застава на нивото от 2015 г. Значително е повишен финансовият резултат поради положителното влияние на обменните курсове. Приходите от дейността на предприятието обаче показват спад.

Сътрудници

Броят на заетите през 2016 г. служители отново се е покачил. Към края на годината по целия свят за Liebherr работят 42 308 сътрудници. В сравнение с предишната година това е покачване с 763 души или 1,8%.

Стартиране на ново предприятие на Liebherr: от юли 2016 г. Liebherr произвежда в своето ново предприятие в Дегендорф микропрецизионни части и инжектори за системи Common-Rail.

Стартиране на ново предприятие на Liebherr: от юли 2016 г. Liebherr произвежда в своето ново предприятие в Дегендорф микропрецизионни части и инжектори за системи Common-Rail.

Стартиране на ново предприятие на Liebherr: от юли 2016 г. Liebherr произвежда в своето ново предприятие в Дегендорф микропрецизионни части и инжектори за системи Common-Rail.

Инвестиции

За фирмената група редовните инвестиции в производствените бази и световната мрежа за разпространение и обслужване традиционно са от голямо значение. Поради това и през предходната година инвестиционната квота се задържа на много високо ниво. Общо фирмената група е инвестирала 751 млн. евро. Амортизационните отчисления възлизат на 466 млн. евро (за предната година: 448 млн. евро).

2017 година

В сравнение с 2016 г. световната търговия вероятно ще се развие малко по-позитивно през текущата година. Както в индустриалните, така и в развиващите се страни динамиката на растежа трябва леко да се повиши.

Фирмената група очаква покачване на оборота през тази година. Както в областта на строителните машини и минното оборудване, така и в другите продуктови сектори Liebherr разчита като цяло на положително развитие на оборота. Фирмената група ще продължава да инвестира значителни суми в международните производствени бази и мрежата за разпространение и обслужване. Броят на сътрудниците във фирмите от групата на Liebherr отново ще бъде повишен.

В сряда, 26 април 2017 г., фирмената група Liebherr публикува отчета за своята дейност през 2016 г. Той съдържа освен подробни цифри и изчерпателен раздел, който поглежда назад към изминалата бизнес година. В интервю д-р х. к. дипл. икон. Изолде Либхер и д-р х. к. дипл. инж. (ETH) Вили Либхер, съдружници в семейната фирма от второ поколение, излагат своето заключение за 2016 г. Отчетът за дейността на фирмата можете да откриете на www.liebherr.com/annual-report.

назад към предишната страница

Файлове за изтегляне

Тук ще намерите материали за пресата и снимки за сваляне.

Kristian Küppers

Porte-parole du Groupe

Liebherr-International Deutschland GmbH

Hans-Liebherr-Straße 45

88400 Biberach an der Riß

Allemagne