31.05.2017
Lanové hydraulické rypadlo Liebherr HS 8040

Opracování vysokopecních pánví

Opracování vysokopecních pánví

Opracování vysokopecních pánví

Lanové hydraulické rypadlo Liebherr HS 8040 provádí od poloviny ledna vytloukání strusky z vysokopecních struskových pánví, když nahradilo staré stroje z let 1953 a 1960, které již dosloužily.

Lanové hydraulické rypadlo slouží k opracování pánví pomocí pobíjecí dvoutunové koule. „V posledním roce nejen pracovníci hutě, ale i lidé z Třince zaznamenali zvýšenou hlučnost, protože ztuhlých zbytků strusky z vnitřních stěn a dna pánví jsme se zbavovali hydraulickým kladivem s vyšší intenzitou nárazů a tedy i hluku. To muselo být použito vzhledem ke špatnému technickému stavu používaných bagrů. Nyní je tedy nepříjemný zvuk sbíječky nahrazen podstatně tišším a příjemnějším zvukem zvonu,“ vysvětluje vedoucí provozu Druhotné suroviny, Ing. Jiří Konderla. Vytloukání pánví je v provozu Druhotné suroviny provozováno celoročně, kdy běžný počet pánví je přibližně 5 denně. Nový stroj Liebherr HS 8040 v době odstavení granulace, tedy od poloviny ledna do konce února, opracoval cca 4000 pánví.

Konstrukce lanového hydraulického rypadla HS 8040 je založena na modulárním systému, díky kterému je možné jej nasadit v různých průmyslových odvětvích. Technické řešení umožňuje instalaci příhradového výložníku s délkou od 11 m do 32 m. Strojovna otočné nástavby je přizpůsobena instalaci jednoho nebo dvou hlavních navijáků pracovního nástroje a jednoho navijáku zdvihu výložníku osazeného hydrostatickým pohonem s integrovanou lamelovou brzdou v olejové náplni. Pro přesné vedení pracovních nástrojů je rypadlo navíc vybaveno navijákem uklidňovacího kotevního lana. Ovládání pohonů navijáků je realizováno proporcionálním elektrohydraulickým systémem. Díky tomu jsou pracovní pohyby zdvihu ramene kontinuální a velmi přesné. K funkci lanového systému se připojuje i výkonný hydrostatický agregát, který zaručuje dostatečný hydraulický výkon pro pohon přídavných zařízení jako je vibrační beranidlo atp. Díky této výbavě může stroj vykonávat práci klasického lanového jeřábu na pásovém podvozku, dále nosiče dynamického závaží při zhutňování hornin nebo demoličního rypadla s koulí. Velmi často je vyžadována instalace vlečného korečku pro těžbu materiálu pod vodní hladinou či dvoučelisťového drapáku pro sypké hmoty. V poslední době se velmi často aplikují speciální hlubinné drapáky pro zakládání staveb a pilotáž nebo pro zarážení štětovnicových pažení. Podvozková skupina je tvořena masivním rámem s hydrostaticky poháněnými pásy s proměnlivou šířkou rozchodu. Díky tomu stroj dosahuje výbornou stabilitu ve všech polohách otočení nástavby. Celkový pohon stroje je zabezpečen Powerpackem Liebherr Tier IIIB s motorem D936 D7 SCR s instalovaným výkonem 270 kW bez použití filtru pevných částic. Samostatnou kapitolou je komfort pracovníka obsluhy při ovládání stroje i v rámci denní údržby. Nová generace kabiny strojníka je bohatě prosklená a nabízí dokonalý výhled do okolí stroje. Je vybavena výkonným systémem automatické klimatizace a mikropylovou filtrací vzduchu. Palubní systém s dotykovým 12´´ displejem spolu s multifunkčními ovládacími pákami zajišťují jednoduché a intuitivní ovládaní stroje. Všechna kontrolní a údržbová místa stroje jsou sjednocena a jednoduše dostupná ze strojovny. Tím došlo k významnému zkrácení a zjednodušení běžné denní údržby rypadla. V porovnání s předchozím strojem došlo k odstranění neúměrné fyzické zátěže strojníka při ovládání stroje a navíc se díky eliminaci prašnosti, hluku a tepelné nepohody podařilo mnohonásobně vylepšit pracovní komfort. Pokud byste se chtěli pro lepší představu podívat na činnost stroje Liebherr HS 8040 v prostorách Třineckých železáren a.s., podívejte se na přiloženou videoreportáž včetně doprovodného komentáře vedoucího provozu Druhotné suroviny Jiřího Konderly a zástupce společnosti Liebherr-Stavební stroje CZ s. r. o. Juraje Čecha.

zpět na předchozí stranu

Video

Necesitamos su consentimiento Google* proporciona este vídeo de YouTube. Si carga el vídeo, sus datos –entre ellos, la dirección IP– se transferirán a Google y Google en EE. UU., entre otros, podrá conservar y tratar sus datos. No tenemos influencia alguna en el posterior tratamiento de datos por parte de Google. Al hacer clic en “Aceptar”, otorga su consentimiento para este vídeo de conformidad con el Art. 6, apartado 1, letra a del RGPD para la transferencia de datos a Google y, al mismo tiempo, explícitamente según el Art. 49, apartado 1, letra a del RGPD para la transferencia de datos a EE. UU. Si en el futuro no quiere tener que otorgar su consentimiento individualmente para cada vídeo de YouTube y desea poder cargarlos sin este bloqueador, adicionalmente puede seleccionar “Aceptar siempre YouTube” y, de este modo, otorgar su consentimiento para todos los demás vídeos de YouTube a los que acceda en el futuro en nuestro sitio web, así como para las transferencias de datos a Google y a EE. UU. a ello asociadas. Tenga en cuenta que, según el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en la actualidad no existe en EE. UU. un nivel de protección adecuado conforme a los estándares de la UE y que nosotros tampoco podemos ofrecer garantías adecuadas para la protección de sus datos para compensar este déficit. Los posibles riesgos de la transferencia de datos a EE. UU. para usted son, en especial, que no puede excluirse el acceso de autoridades públicas y que estas podrían tratar sus datos, posiblemente sin informarle al respecto y sin que tenga a su disposición derechos exigibles y acciones legales efectivas, por razones de seguridad nacional, diligencias penales o con otros fines de interés público de EE. UU.. Puede retirar los consentimientos otorgados en todo momento con efecto futuro a través de Ajustes. Encontrará más información en nuestra Declaración de protección de datos, así como en ela Declaración de protección de datos de Google. *Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Praktická ukázka opracování vysokopecních pánví Spustit video Necesitamos su consentimiento Google* proporciona este vídeo de YouTube. Si carga el vídeo, sus datos –entre ellos, la dirección IP– se transferirán a Google y Google en EE. UU., entre otros, podrá conservar y tratar sus datos. No tenemos influencia alguna en el posterior tratamiento de datos por parte de Google. Al hacer clic en “Aceptar”, otorga su consentimiento para este vídeo de conformidad con el Art. 6, apartado 1, letra a del RGPD para la transferencia de datos a Google y, al mismo tiempo, explícitamente según el Art. 49, apartado 1, letra a del RGPD para la transferencia de datos a EE. UU. Si en el futuro no quiere tener que otorgar su consentimiento individualmente para cada vídeo de YouTube y desea poder cargarlos sin este bloqueador, adicionalmente puede seleccionar “Aceptar siempre YouTube” y, de este modo, otorgar su consentimiento para todos los demás vídeos de YouTube a los que acceda en el futuro en nuestro sitio web, así como para las transferencias de datos a Google y a EE. UU. a ello asociadas. Tenga en cuenta que, según el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en la actualidad no existe en EE. UU. un nivel de protección adecuado conforme a los estándares de la UE y que nosotros tampoco podemos ofrecer garantías adecuadas para la protección de sus datos para compensar este déficit. Los posibles riesgos de la transferencia de datos a EE. UU. para usted son, en especial, que no puede excluirse el acceso de autoridades públicas y que estas podrían tratar sus datos, posiblemente sin informarle al respecto y sin que tenga a su disposición derechos exigibles y acciones legales efectivas, por razones de seguridad nacional, diligencias penales o con otros fines de interés público de EE. UU.. Puede retirar los consentimientos otorgados en todo momento con efecto futuro a través de Ajustes. Encontrará más información en nuestra Declaración de protección de datos, así como en ela Declaración de protección de datos de Google. *Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA