29.01.2016
Firemní skupina Liebherr dosáhla v obchodním roce 2015 celkového obratu 9,2 miliard EUR.

Skupina Liebherr dosáhla v minulém roce růstu jak v oblastech stavebních a důlních strojů, tak také v oblastech zahrnujících divize námořních jeřábů, letectví a dopravní techniky, obráběcích strojů a automatizačních systémů, domácích spotřebičů a komponent i hotelů. U stavebních a důlních strojů narostl obrat o 337 mil. EUR čili 6,4 % na 5 631 mil. EUR. K tomu patří divize zemních strojů, důlních strojů, autojeřábů, věžových otočných jeřábů a míchací techniky. V divizích mimo stavební stroje a důlní stroje vzrostl obrat o 88 mil. EUR čili 2,5 % na 3 617 mil. EUR. S celkovým obratem ve výši přes 9,2 miliard EUR dosáhla skupina Liebherr nejvyššího obratu v historii firmy.

Obchody se v jednotlivých oblastech odbytu vyvíjely velmi různorodě: Ve Východní Evropě a na africkém kontinentu došlo k poklesu obratů. Růst byl naproti tomu zaznamenán na Blízkém a Středním Východě, v regionech Dálného Východu a Austrálie i v Americe. V Západní Evropě, která je pro společnost Liebherr nejvýznamnějším trhem, se obrat pohyboval v řádech předchozího roku.

Počet zaměstnanců firemní skupiny vzrostl i v uplynulém roce: Ke konci roku bylo u společnost Liebherr zaměstnáno přibližně 42 000 zaměstnanců. Ve srovnání s předcházejícím rokem to odpovídá nárůstu o 1 080 osob.

Investice do výrobních provozoven a celosvětové prodejní a servisní sítě má pro firemní skupinu mimořádný význam. Proto byly v uplynulém roce učiněny důležité investice ve výši 746 mil. EUR.

V letošním roce počítá Mezinárodní měnový fond se silnějším růstem světové ekonomiky oproti roku 2015. Také firemní skupina Liebherr očekává mírný růst obratu. Ve většině produktových oblastí se předpokládá růst. Pozitivní impulzy očekává firemní skupina mimo jiné také od předního mezinárodního veletrhu stavebních strojů Bauma, který se bude konat v dubnu 2016 v Mnichově.

Finanční výsledky hospodaření za rok 2015 budou ve firemní skupině Liebherr známé po zveřejnění výroční zprávy v červnu 2016. Čísla uvedená v hlášení vycházejí z prognóz z listopadu 2015.

zpět na předchozí stranu