18.01.2016
Pásové jeřáby zvedly celkem 10 000 tun betonových závaží

Již více než 80 let vykonává jeden z pozoruhodných průmyslových monumentů v Německu spolehlivě svoji službu: lodní výtah v Niederfinow na kanálu Odra – Havel. Na vodní cestě spojující německý Berlín s polským Štětínem pomáhá lodní dopravě při překonávání 36 metrů vysokého terénního skoku. Svislé zvedací zařízení přepravuje v obřím vodním žlabu, který lze uzavřít jako zdymadlo, nákladní lodě o délce až 80 metrů. Impozantní produkt německého inženýrského umění se po desetiletích provozu stal příliš malým. Delší říční a kontejnerové lodě s větší konstrukcí se nevejdou do žlabu a tlačné soupravy se musí zvedat jednotlivě. Proto se již sedm let pracuje na odstranění kamenného náspu a na výstavbě výkonnějšího lodního výtahu. Dva pásové jeřáby Liebherr LR 1600/2 v uplynulých měsících osadily nový lodní výtah betonovými bloky o celkové hmotnosti 10 000 tun. V budoucnosti budou sloužit jako protizávaží pro vodní komoru a pro lodě. K montáži protizávaží na staveništi potřebovaly jeřáby obzvlášť dlouhé nástavce výložníku s vysokou nosností.

Standardní nástavec výložníku pro tento pásový jeřáb Liebherr má užitečnou nosnost 36 tun a délku dva metry. Pro tento záměr však zákazník, belgická firma Sarens specializovaná na provoz jeřábů a těžké dopravy, požadoval od společnosti Liebherr nástavec výložníku v délce pěti metrů s užitečnou nosností 104 tun. Inženýři z výrobního závodu v Ehingenu jej dodali.

Pouze díky tomuto zalomenému nástavci dokázaly jeřáby naklonit příhradový výložník přes překážející hranu stavby a hákovnici spustit shora skrz záchytný rám protizávaží. Při každém zdvihu byly dva bloky závaží o celkové hmotnosti 89 tun zvednuty do předmontovaných rámů ve výšce téměř 40 metrů a potom zavěšeny na ocelová lana zvedacího zařízení o tloušťce paže. Záchytné rámy později ponesou všechna závaží jednotlivých segmentů a budou sloužit jako bezpečnostní zařízení. V případě přetržení lana by uvolněný betonový blok zachytila lana ostatních závaží.

Oba nasazené pásové jeřáby a montážní týmy pracovaly na obou stranách nového lodního výtahu stále ve stejné výšce. Důvodem byl požadavek na téměř synchronní montáž protizávaží ze statických důvodů. Lodní žlab, na který ocelová lana vyvíjela největší tažné síly, nesměl být vystaven dlouhému jednostrannému zatížení. Uvnitř vany o délce 115 metrů se zatím nashromáždily tisíce pytlů s pískem. Čím více protizávaží bylo zavěšeno, tím více bigbagů bylo zapotřebí, aby žlab zůstal na zemi.

zpět na předchozí stranu