14.03.2016 г.
Либхер-Хаусгерете Марица спечели първо място на националния конкурс за „Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа” за 2015 г.

Либхер-Хаусгерете Марица спечели първо място на националния конкурс за „Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа” за 2015 г.

Либхер-Хаусгерете Марица спечели първо място на националния конкурс за „Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа” за 2015 г.

Либхер-Хаусгерете Марица спечели първо място на националния конкурс за „Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа” за 2015 г.

На националния конкурс за „Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа” за 2015 г., Либхер-Хаусгерете Марица ЕООд спечели първо място в категория за компании с над 250 служители.

Грамотата и наградата бяха връчени на официална церемония, състояла се на 26.02.2016 г. в гр. София, от г-жа Румяна Михайлова – Изпълнителен Директор на Изпълнителна Агенция Главна Инспекция по Труда на г-н Герхард Грубер – Управител на завода на Либхер в България.

Фирмената група Либхер е представена на българския пазар от много години. В Радиново са установени две производствени дружества на Либхер от различни отрасли. От 1999 г. Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД произвежда там висококачествени хладилници и фризери. Заради все по-нарастващия капацитет на завода в България, през 2016 г. беше изграден нов логистичен център с внушителни размери.

назад към предишната страница