13.12.2016
Bezpečnost na prvním místě – „Operace na otevřeném srdci“ zařízení pro zpracování zemního plynu

Nasazování 22 metrů dlouhé fléry na nosnou konstrukci pomocí jeřábu LTM 1500-8.1 s výškou háku téměř 100 m.

Nasazování 22 metrů dlouhé fléry na nosnou konstrukci pomocí jeřábu LTM 1500-8.1 s výškou háku téměř 100 m.

Nasazování 22 metrů dlouhé fléry na nosnou konstrukci pomocí jeřábu LTM 1500-8.1 s výškou háku téměř 100 m.

Použití jeřábu LTM 1500-8.1 společnosti Hüffermann Krandienst v Severním Německu vyplynulo z vysokých bezpečnostních opatření. V areálu rafinerie plynu společnosti ExxonMobil v Großenknetenu bylo zapotřebí provést montáž opravené fléry o výšce téměř 100 m. Kromě velkého osminápravového jeřábu byly použity ještě další dva mobilní jeřáby Liebherr pro provádění přípravných a pomocných prací.

V rafinerii nacházející se přibližně 40 km západně od Brém se provádí čištění a úprava čerpaného zemního plynu, která je nezbytná před jeho použitím. Jako u všech ostatních zařízení společnosti ExxonMobil, platí pro veškeré práce v areálu v Großenknetenu velmi vysoké bezpečnostní požadavky. Detektory plynu a ochranné filtry jsou povinné pro všechny pracovníky, stejně jako velká rezerva nosnosti při provádění jeřábových prací. Montážní práce pod stavebním dozorem poradenské společnosti Euro-Rigging by za běžných podmínek bylo možné realizovat také menším mobilním jeřábem. Protože však bylo nutné jako bezpečnostní rezervu zajistit nosnost o 25 % vyšší, manažer projektu Klaus Flege společnosti Hüffermann se rozhodl pro 500 tunový mobilní jeřáb Liebherr.

Během provádění jeřábových prací byla rafinerie z bezpečnostních důvodů odstavena z provozu a široké okolí kolem stavby bylo celé uzavřené.

zpět na předchozí stranu