15.06.2016
Cifra de afaceri a Grupului Liebherr atinge un total de 9.237 milioane € în anul 2015

Cifra totală de afaceri a companiei Liebherr în 2015 a fost de 9.237 milioane €, reprezentând cea mai ridicată valoare din istoria Grupului şi o creştere de 414 milioane €, respectiv cu 4,7% faţă de anul anterior.

Macaralele Liebherr în exploatare în Paris (Franţa)

Macaralele Liebherr în exploatare în Paris (Franţa)

Macaralele Liebherr în exploatare în Paris (Franţa)

Grupul în 2015

Creşterea economică la nivel mondial şi-a pierdut din dinamism pe parcursul ultimului an: după ce a ajuns la 3,4% în 2014, anul trecut a scăzut la 3,1%. În timp ce creşterea per ansamblu din ţările industrializate a fost de 1,9%, prin urmare, o valoare uşor mai ridicată faţă de anul anterior, situaţia s-a înrăutăţit din nou pe pieţele emergente şi în ţările în curs de dezvoltare, fiind de aproximativ 4,0%. Încetinirea creşterii economice din China a avut un efect negativ asupra dezvoltării şi în alte ţări; Brazilia şi Rusia au trecut chiar printr-o fază de recesiune.

Evoluţia cifrei de afaceri pe regiuni

Activitatea economică a evoluat foarte diferit pe diversele pieţe de desfacere: în Europa de Vest, cea mai importantă pentru Liebherr, s-a înregistrat o creştere a cifrei de afaceri. Unul dintre factorii favorizanţi a fost evoluţia pozitivă din Germania, Marea Britanie şi Ţările de Jos. Însă cifra de afaceri din vânzări a scăzut în Franţa, a treia cea mai mare piaţă a Grupului. Cifra de afaceri a crescut în America şi Orientul Îndepărtat/Australia, Liebherr bucurându-se de un an satisfăcător şi în Orientul Apropiat şi Mijlociu. În Europa de Est şi anumite pieţe din Africa s-a înregistrat o scădere economică.

Evoluţia cifrei de afaceri pe grupe de produse

Liebherr a realizat o creştere în sectorul utilajelor de construcţii şi al echipamentelor miniere, precum şi în sectorul care cuprinde macarale maritime, sisteme aerospaţiale şi de transport, maşini-unelte şi sisteme de automatizare, aparate de uz casnic, componente şi echipamente pentru industria hotelieră. Cifra de afaceri generată de utilajele de construcţii şi echipamentele miniere, inclusiv de diviziile echipamentelor terasiere, echipamentelor miniere, macaralelor mobile, macaralelor turn şi tehnologiei betonului, a crescut cu 330 milioane €, respectiv cu 6,2%, la 5.624 milioane €. Veniturile din vânzări ale diviziilor neincluse în segmentul utilajelor de construcţii şi al echipamentelor miniere au crescut cu 84 milioane €, respectiv cu 2,4%, însumând 3.613 milioane €.

Rezultatele exerciţiului financiar

În 2015, Grupul Liebherr a înregistrat un excedent de 294 milioane €, cu 22 milioane € mai puţin decât cifra înregistrată în 2014. Rezultatul din exploatare s-a apreciat uşor faţă de nivelul anului anterior. Rezultatul financiar a fost mai scăzut, în principal din cauza influenţelor negative ale cursului de schimb.

Numărul de angajaţi

În 2015, efectivul de personal a crescut uşor: la sfârşitul anului, Liebherr avea 41.545 angajaţi, cu 706, respectiv cu 1,7%, mai mulţi decât la sfârşitul anului 2014.

Investiţiile

Grupul Liebherr a pus întotdeauna accentul pe investiţiile în unitățile de producţie şi în reţeaua internaţională de vânzări şi service. Anul trecut investiţiile au însumat 751 milioane €, menţinându-se astfel la un nivel ridicat. În compensarție, deprecierea a fost evaluată la 448 milioane €.

Exerciţiul financiar 2016

Creşterea economică globală din anul curent va fi probabil similară celei din 2015, cu aproximativ aceeaşi rată de creştere ca în anul anterior, atât în ţările industrializate, cât şi pe pieţele emergente.

Grupul Liebherr estimează că în anul curent cifra de afaceri se va situa la nivelul anului precedent. Va continua să facă investiţii considerabile în unităţile sale internaţionale de producţie şi în reţeaua de vânzări şi service. Se va înregistra din nou o uşoară creştere a numărului de angajaţi al companiilor Grupului.

Inapoi la pagina precedenta