28.01.2016
Kolový nakladač XPower společnosti Liebherr s rozvětvením výkonu pro pohon pojezdu byl testován více než 70 000 provozních hodin.

  • Nový kolový nakladač XPower lze objednávat již nyní, dodávky budou realizovány od veletrhu Bauma 2016.
  • Uvedení na trh v Evropě proběhne při příležitosti veletrhu Bauma 2016; uvedení na trhy zámořských regionů, kde platí emisní stupeň IV/Tier 4f, bude následovat postupně.
  • Nové velké kolové nakladače Liebherr jsou sériově vybaveny pohonem pojezdu XPower s rozvětvením výkonu.

Nové velké kolové nakladače XPower s emisním stupněm IV / Tier 4f dosáhly nový milník v historii technologie kolových nakladačů Liebherr. Z důvodu velkého možností inovací, jako sériově instalovaného pohonu pojezdu s rozvětvením výkonu, testovala společnost Liebherr novou generaci kolových nakladačů ještě tvrději, intenzivněji a komplexněji, než kdykoli předtím. Zejména klíčové komponenty, jako například inovativní pohon pojezdu XPower nebo větší nápravy, prokázaly svoji odolnost při více než 70 000 hodinách testování. Zátěžový program během zkušební fáze zahrnoval nasazení při klasické nakládce materiálu i ve specifických provozech podle požadavků zákazníků.

Společnost Liebherr nasadila testované kolové nakladače XPower v různých kamenolomech, recyklačních provozech a na pilách. Navíc byly použity při nakládce strusky v ocelárnách a uhlí v přístavu. Pozitivní výsledky testů dokládají, že úsilí společnosti Liebherr o sjednocení efektivní spotřeby paliva, výkonnosti, robustnosti a komfortu u kolového nakladače jednoznačně vedlo k cíli.

Jedinečná efektivita díky rozvětvenému výkonu u pohonu pojezdu XPower

Typová řada velkých kolových nakladačů Liebherr je sériově vybavena pohonem pojezdu XPower s rozvětvením výkonu. Tento pohon zajišťuje výkon a efektivitu nových velkých kolových nakladačů Liebherr. Převodovka XPower přitom zajišťuje stejnou funkci, jako stávající převodovka s rozvětvením výkonu, avšak s vyšší účinností. Spojuje dva druhy pohonu: hydrostatický, vysoce efektivní pohon při krátkém nakládacím cyklu a mechanický pohon pro dlouhé přejezdy a při jízdě do kopce.

Inovativní pohon pojezdu rozděluje výkon vznětového motoru pomocí planetové převodovky na hydrostatickou a mechanickou větev. Nakonec se výkon opět spojí, takže pojezd má k dispozici plný výkon. Převodovka přitom plynule reguluje poměr obou větví podle aktuální provozní situace: při rozjezdu a při nakládce se zvyšuje hydrostatický podíl. Při jízdě vyšší rychlostí se zvyšuje mechanický podíl. Obě větve společně přenášejí vždy 100 procent výkonu vznětového motoru, mění se pouze poměr obou větví.

Díky inovativnímu a efektivnímu konceptu pohonu dosahuje společnost Liebherr vyšší účinnosti ve všech provozních oblastech kolového nakladače. Osvědčený efektivní systém pohonu Liebherr přitom hraje klíčovou roli. Společnost Liebherr v průběhu několikaletého vývoje a testování neustále vylaďovala synchronizaci všech komponent hnacího ústrojí. V konečném výsledku dosahují kolové nakladače XPower úsporu paliva až o 30 procent. Provozovateli se díky tomu snižují provozní náklady.

Vysoká efektivita spotřeby paliva: Úsporné testovací kolové nakladače XPower při nakládce materiálu

Nakládka nejrůznějších druhů materiálů patří ke standardním úkolům kolového nakladače. Proto společnost Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH testovala několik strojů při nakládce materiálu. Testování kolového nakladače L 580 XPower® probíhalo v pískovně a štěrkovně na stroji se Z-kinematikou a lžící o objemu 5,7 m³. Zvláštní výzvou byl mokrý materiál, který se těží z jezera korečkovým rypadlem.

Obsluha stroje mokrý materiál bez problémů nabírala pomocí zesíleného Z-výložníku, který nabízí až o 20 procent vyšší vylamovací sílu. Optimalizovaná konstrukce lžíce přitom skýtala lepší chování při nabírání materiálu. Při rozjezdu po trase nakládky se pohon pojezdu XPower osvědčil svojí svěžestí. Obsluha stroje si pochvalovala klidný chod stroje a komfortní jízdní vlastnosti a hbitost kolového nakladače. Se spotřebou kolem 15 litrů nafty za hodinu provozu spotřeboval kolový nakladač L 580 XPower® přibližně o pět litrů paliva méně, než aktuální stroj konkurence, který v pískovně a štěrkově tyto práce vykonává.

V recyklačním středisku stavebních materiálů nakládal kolový nakladač L 566 XPower® denně cca 1 500 tun sypkého materiálu. V rozlehlém areálu kolový nakladač převážně přejížděl po dlouhých trasách. Testovací kolový nakladač přitom dosahovat spotřebu mezi 14 až 18 litry nafty. Obsluha stroje ocenila výkonnost a komfort stroje. „Tažný výkon a zrychlení kolového nakladače L 566 XPower® jsou super. Stroj je velmi svěží, přesto však běží klidně. Mimořádně komfortní je prostorná kabina. Sedadlo řidiče je pohodlné, volant lze nastavit ve třech osách a ovládací prvky jsou umístěny tak, že mám všechny informace na dosah,“ shrnul svoje postřehy vedoucí pracovník recyklačního střediska.

Kolový nakladač L 586 XPower® absolvoval 13 700 motohodin v dlouhodobém testu.

Během intenzivních dlouhodobých testů prokázaly nové velké kolové nakladače svoji odolnost. Jako nejlepší kolový nakladač se v dlouhodobých testech osvědčil L 586 XPower® se Z-kinematikou, který spolehlivě pracoval 13 700 hodin. Jeho úkolem byla přeprava řezanky do sila. Při tomto speciálním nasazení padla volba na kolový nakladač L 586 XPower®, protože jeho tažný výkon a vylamovací síla byly rozhodujícími kritérii pro tento úkol: stoj optimálně splňoval požadavky provozovny na poměr vůči vsázkové hmotnosti. Navíc měl kolový nakladač L 586 XPower® k dispozici lžíci o objemu 14,0 m³ na lehké materiály. Díky tomu dokázala obsluha stroje při každém cyklu nakládky přemístit velké množství řezanky.

Stroj téměř nepřetržitě pracoval na plný výkon. Přesto díky pohonu pojezdu XPower s rozvětvením výkonu prokázal nízkou spotřebu paliva: testovací kolový nakladač dosahoval při provozu s intenzivním výkonem průměrnou spotřebu necelých 20 litrů nafty za hodinu provozu. Ve srovnání s úsporným kolovým nakladačem L 586 stupně IIIA / Tier 3 to představuje úsporu paliva přibližně o 30 procent. Tento kolový nakladač obvykle zajišťuje přepravu řezanky.

Zákazníci společnosti Liebherr ocení výhody stroje zejména při provozu na plný výkon díky tomu, že nový pohon pojezdu XPower má rozdělený výkon v interakci dvou větví pohonu – mechanické a hydrostatické. Zatížení se tak rozděluje mezi obě větve pohonu. Díky tomu mají konstrukční díly stroje mnohem vyšší životnost. Obsluha stroje může pracovat nepřetržitě při vyšší provozní bezpečnosti.

Vyšší výkon na stěně lomu: Kolový nakladač L 586 XPower® byl testován při těžbě suroviny

Kolový nakladač L 586 XPower®, vybavený masivní skalní lopatou 5,5 m³ se zubovým systémem Liebherr, byl testován u mezinárodního výrobce cementu při těžbě suroviny. Charakteristická volitelná výbava pro těžařský průmysl, jako je sklopná ochranná mříž čelního skla, umožňuje stroj přizpůsobit pro těžbu materiálu ze stěny. Trasy pojezdu na vzdálenost až 400 metrů a stoupání až 30 procent charakterizují náročné podmínky testování kolového nakladače.

V těchto podmínkách se projevily výhody pohonu pojezdu s rozvětvením výkonu. Kombinace hydrostatického a mechanického pohonu umožňuje efektivní práci kolového nakladače při každém provozním nasazení – jak při jízdě na dlouhých trasách, tak i při jízdě do kopce. Kolový nakladač L 586 XPower® se při tomto speciálním nasazení při těžbě surovin maximálně osvědčil: testovaný kolový nakladač dosahoval i přes enormní zatížení průměrnou spotřebu cca 22 litrů nafty za hodinu provozu.

Nejtěžší podmínky: Robustní kolové nakladače XPower pracují s ocelí a uhlím

Kolový nakladač L 586 XPower® vybavený lžící HD 4,5 m³, zesílenými pneumatikami a ochrannými řetězy pneumatik, absolvoval tvrdý zkušební provoz. Kolový nakladač zajišťoval v provozu ocelárny odvoz vychladlé ocelové strusky. Kolový nakladač L 586 XPower® pronikal na plný výkon do těžké, nepoddajné a prašné kovové strusky. Nebytnou trakci zajišťovaly ochranné řetězy pneumatik o hmotnosti přes 3,5 tuny. Při tomto extrémním zatížení prokázaly svoji odolnost robustní nápravy a silný Z-výložník. Kolový nakladač L 586 XPower® odpracoval v ocelárnách celkem 9 000 motohodin – bez poškození hlavních komponent.

Společnost Liebherr konfrontovala další testovací kolové nakladače s tvrdými provozními podmínkami. Kolový nakladač L 586 XPower® nakládal uhlí na přístavních terminálech pomocí lžíce o objemu 10,0 m³. Zajímavou výzvou při tomto provozním nasazení při nakládce a převozu materiálu bylo ukládání částečně mokrého uhlí na haldy. Testovací kolový nakladač Liebherr plnil tento úkol spolehlivě po dobu 7 000 provozních hodin. A dokonce s nižší spotřebou paliva: ve srovnání s předcházejícím modelem, který v přístavu obvykle pracuje, spotřeboval kolový nakladač L 586 XPower® během testovacího provozu v průměru o 8 až 10 litrů méně nafty na jednu motohodinu.

Univerzální kolové nakladače XPower se osvědčily také při průmyslovém nasazení

Provozovna Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH testovala kolový nakladač nové generace v různých průmyslových provozech, jako například v papírnách. Zde pracoval kolový nakladač L 556 XPower® s průmyslovou kinematikou a lžící na lehké materiály o objemu 6,0 m³ se spodním šroubovaným břitem. Kolový nakladač Liebherr byl pro test v papírnách vybaven množstvím volitelného příslušenství. Například mřížkou chladiče s velkými otvory nebo sítkem jemných nečistot, aby se snížilo znečištění chladicí soustavy prachem.

Během testování se prokázala zvýšená provozní bezpečnost díky použití nové technologie Liebherr SCR. U tohoto jednoduchého a maximálně efektivního systému pro snížení emisí není nutná žádná regenerace. Díky tomu se minimalizuje riziko požáru, což je při provozu v silně prašném prostředí, jako je halový provoz v papírnách, důležitým bezpečnostním kritériem.

Další kolový nakladač L 556 XPower® s robustní průmyslovou kinematikou vykonával svoje služby při recyklaci hliníkového šrotu. Při zkouškách trvajících 3 500 motohodin pracovalo několik pracovníků obsluhy stoje ve třísměnném provozu se dvěma různými typy nářadí, které se měnily pomocí rychlovýměnného systému. Stejně jako v papírnách probíhal provoz i při tomto testovacím nasazení v omezeném prostoru. Nicméně díky kompaktní konstrukci kolového nakladače XPower dokázala obsluha stroje – stejně jako v papírnách – efektivně a bezpečně manévrovat a dosahovat vysokého překládkového výkonu.

Společnost Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH nasadila několik dalších testovacích kolových nakladačů v recyklačních provozech. Kolový nakladač L 556 XPower® pracoval při likvidaci škváry ze spalovny. Pro tento těžký materiál, který klade na kolový nakladač vysoké požadavky, použil zákazník lžíci HD o objemu 4,0 m³ se spodním šroubovaným břitem. Robustní kolový nakladač přepravoval materiál, vršil haldy a plnil drtičky a absolvoval celkem 5 000 motohodin ve dvousměnném provozu.

zpět na předchozí stranu