15.06.2016 г.
Оборотът на фирмена група Либхер за 2015 година достигна 9 237 млн. евро.

Oбщият оборот на Либхер за 2015 г. е 9 237 млн. евро, най-високата стойност в историята на групата с повишение от 414 млн. евро или 4,7% ръст спрямо предходната бизнес година.

Кранове на Либхер разположени в Париж (Франция)

Кранове на Либхер разположени в Париж (Франция)

Кранове на Либхер разположени в Париж (Франция)

Групата през 2015

Световният икономически растеж загуби част от инерцията си през изминалата година: след 3,4% ръст през 2014, през миналата бизнес година ръста беше 3,1%. Докато индустриално развитите държави имаха ръст от 1,9%, което бе подобрение спрямо предишната година, ръста се влоши отново в развиващите се пазари и страни и беше в рамките на 4%. Икономическото забавяне в Китай също оказа неблагоприятен ефект върху ръста на други страни; а Бразилия и Русия дори бяха в състояние на рецесия.

Развитие на оборота в зависимост от региона

Бизнесът и продажбите се развиват по съвсем различен начин в различните региони: в Западна Европа, най-важния регион за Либхер, се отбеляза увеличение на оборота. Сред факторите, допринесли за това положителното развитие са пазарите в Германия, Великобритания и Холандия. Приходите от продажби във Франция, третият най-голям пазар на фирмената група, отбелязват спад през изминалата година. Увеличение на оборота се отбелязва и в Америка и Далечния Изток / Австралия, а Либхер се представи добре през миналата година в Близкия и Среден Изток. В Източна Европа и някои африкански държави е отбелязан спад.

Развитие на оборота в зависимост от продуктовата гама

Либхер постигна растеж в сферата на строителната техника и минното дело, а също и в областите, включващи морските кранове, авиационните и транспортни системи, машини и системи за автоматизация, домакински уреди, компоненти и хотели. Оборотът от строителни машини и минно оборудване, включително от поделенията за минно дело, мобилни кранове, кулокранове и бетоновози е нараснал с 330 млн. евро или 6,2% до 5 624 млн. евро оборот. Приходите от продажби в дивизиите за строителни машини и рудодобив са нараснали с 84 млн. евро или 2,4% до 3 613 млн. евро.

Резултати за бизнес годината

През 2015 фирмена група Либхер отчете излишък от 294 млн. евро, 22 млн. евро по-малко от 2014 г. Оперативният резултат е малко над нивото от предходната година. Финансовият резултат е по-нисък, най-вече заради негативните влияния на валутните курсове.

Служители

През 2015 г. работната сила се увеличи също: в края на годината в Либхер са заети 41 545 души, 706 или 1,7% повече, отколкото в края на 2014 г.

Инвестиции

Liebherr Group винаги е поставяла акцент върху инвестирането в производствените си мощности и в международната мрежа за продажби и обслужване. Миналата година инвестициите бяха в размер на 751 млн. евро като по този начин Групата продължи да поддържа съществуващото вече високо ниво на инвестиции. Срещу тази цифра стои и амортизация оценена на 448 млн. евро.

2016 Бизнес година

Глобалното икономическо развитие през текущата година вероятно ще бъде подобно на това през 2015 г. с приблизително същата скорост на растеж както в индустриално развитите страни, така и в развиващите се пазари.

През настоящата година, фирмена група Либхер очаква оборотът да бъде на нивото на предходната. Групата ще продължи да инвестира значителни средства в своите международни производствени локации, в търговската и сервизната си мрежа. Отново ще се наблюдава леко увеличение на броя на служителите в дружествата на групата.

назад към предишната страница