Enastående tillväxt och stora investeringar

Under det femte årtiondet sedan företaget grundades växer koncernen extremt dynamiskt: omfattande investeringar och nya organisatoriska strukturer stärker företagets konkurrenskraft på internationell nivå.

Montering av kretskort i Lindau (Tyskland)

Montering av kretskort i Lindau (Tyskland)

I många Liebherr-produkter spelar elektroniken en avgörande roll. När det gäller bland annat entreprenadmaskiner, gruvutrustning, marina kranar, flygplan och järnvägsvagnar förlitar sig koncernen därför på progressiv teknik som utvecklats internt.

2001 Samling av elektronikkunskaperna

Liebherr-Elektronik GmbH i Lindau (Tyskland) inleder sin verksamhet. Företaget är ett modernt kompetenscenter med toppmodern teknik för tillverkning av elektroniska montage och system för entreprenadmaskiner, gruvutrustning, marina kranar, flygplan, järnvägsvagnar och mycket annat.

Ungefär en tredjedel av personalen arbetar på forsknings-och utvecklingsavdelningen. Personalen har detaljerade kunskaper om konstruktion av elektronisk hårdvara och är specialiserad inom flyg- och industriområdet.

Isolde Liebherr och Willi Liebherr vid Bauma-branschmässan i München 2004

Isolde Liebherr och Willi Liebherr vid Bauma-branschmässan i München 2004

2002 Omstrukturering enligt produktområden

Koncernens tidigare landsbaserade organisation ersätts med en produktområdesbaserad struktur: detta är ett viktigt steg för att konsolidera försäljnings-och teknikresurserna på ett bättre sätt och utnyttja dem mer effektivt.

Som holdingbolag fattar Liebherr-International AG i Bulle (Schweiz) centrala beslut i grundläggande frågor som rör företagspolicyer, utvecklings-och produktpolicyer samt finans-och investeringspolicyer. Produktdivisionerna bedriver sin verksamhet som autonoma affärsenheter. Detta säkerställer att varje produktområde kan reagera på ett skräddarsytt och målinriktat sätt. Dessutom kan ny teknik integreras i produkter som är kompatibla med marknaden.

 • 2004 Kuggskärningsmaskiner för den indiska marknaden

  I Bangalore (Indien) öppnades en ny tillverkningsanläggning 2004. Liebherr Machine Tools Indien Pvt. Ltd. ansvarar för slutmontering och driftsättning av kuggskärningsmaskiner för den indiska marknaden och hanterar både försäljning/distribution och tillhandahållande av tjänster.

 • 2004 Ny tillverkningsanläggning i Kina

  Vid Dalian-anläggningen i norra Kina öppnar Liebherr en ny fabrik för schaktmaskiner. Från och med nu tillverkas bandgrävmaskiner och hjullastare för den lokala marknaden här.

 • 2005 Tillverkning av marina kranar vid Östersjön

  Utveckling och tillverkning av marina kranar vid Östersjön: I Rostock (Tyskland) öppnar Liebherr-MCCtec Rostock GmbH en fabrik för mobila hamnkranar, fartygskranar och offshore-kranar.

 • 2005 Flygsystem i Brasilien

  Liebherr Aerospace Brasil Ltda. grundas år 2005 i Guaratinguetá (Brasilien). Företaget är specialiserat på precisionsbearbetning, ytbehandling och montering av högteknologiska komponenter till kontroll- och aktiveringssystem för flygplan, lufthanteringsystem och landningsställ.

 • 2007 Kommersiella frysskåp för Malaysia

  I Kluang (Malaysia) tillverkar Liebherr Appliances Kluang SDN. BHD. kylskåp och frysar för kommersiell användning sedan 2007, till exempel frysskåp för glass.

 • 2003–08 Extremt dynamisk tillväxt

  2003 till 2008 har koncernen en otrolig tillväxt. Den samlade totala omsättningen under den här perioden mer än fördubblas och uppgår till 8,4 miljarder euro.

  Samtidigt investerar Liebherr nästan 2,8 miljarder euro i att utöka befintliga anläggningar och bygga många nya tillverkningsanläggningar.

  Försäljnings- och serviceorganisationen expanderas också i hög grad. Världen över skapas nästan 12 000 nya jobb inom koncernen under dessa sex år.

  Parasoller med kranteknik i södra Arabien

  Parasoller med kranteknik i södra Arabien

  Som ett specialprojekt utvecklar och tillverkar Liebherr totalt 250 parasoller för pilgrimer i Medina (södra Arabien). Skärmarna fälls ut med hjälp av kranteknik och ger totalt cirka 156 000 m2 skugga, som också används för att skugga böneområdet framför moskén. Öppning och stängning av skärmarna sker genom ett elektromekaniskt drivsystem. En central enhet styr och övervakar rörelserna för alla 250 skärmarna, som kan öppnas eller stängas helt på mindre än 15 minuter.

  2008–09 Stora parasoller till Medina

  Liebherr-Werk Ehingen GmbH får i uppdrag att tillverka stora parasoller till ett vallfärdsmål i Medina, södra Arabien.

  Under utvecklingen av de 15 m höga paraplyerna kan företaget utnyttja sin expertis inom kranteknik. För att säkerställa att parasollet skänker skugga måste en hydraulisk cylinder fälla ut ett tak och resa det ungefär fem meter över marken. Var och en av de 250 skärmar som tillverkas skyddar drygt 800 pilgrimer från solen.

  Containerlastningsbryggor från Liebherr i Southamptons hamn (Storbritannien)

  Containerlastningsbryggor från Liebherr i Southamptons hamn (Storbritannien)

  2009 Stabila resultat trots oroliga tider

  Som internationell koncern drabbas Liebherr också av konsekvenserna av den globala depressionen och finanskriserna. Trots att vinsterna minskade förblir antalet anställda stadigt och de centrala investeringsåtgärderna fortsätter. Precis som under tidigare nedgångar i marknadsekonomin stabiliserar det varierade produktutbudet och närvaron på flera marknader organisationen som helhet. Bara ett år senare kan koncernen notera en ökning av omsättningen på nästan tio procent.