Diversifiering under ett centralt holdingbolag

Ett mångsidigt företag med olika produktdivisioner kräver tydliga och effektiva ledningsstrukturer. Därför samlades alla grenar 1983 under ett centralt holdingbolag. Ända fram till idag ansvarar Liebherr-International AG för att leda organisationen.

Det nya holdingbolaget har sitt säte i Bulle (Schweiz).

Det nya holdingbolaget har sitt säte i Bulle (Schweiz).

1983 Centralt paraplybolag för koncernen

För Hans Liebherr är tillförlitlighet och kontinuitet avgörande värden när det gäller att leda företaget. Han satte redan tidigt bollen i rullning för nästa generation. Organisationsstrukturen fick en ny inriktning på 1970-talet. Den nya inriktningen krävde bland annat att företaget delades upp i ett tyskt och ett schweiziskt bolag.

1983 leder Liebherr-International AG koncernen som ett centralt holdingbolag i Bulle, Schweiz. Ända fram till idag är alla aktieägare i den här organisationen medlemmar av Liebherr-familjen.

Ministerpresident Lothar Späth tilldelar Hans Liebherr storkorset av Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstordern.

Ministerpresident Lothar Späth tilldelar Hans Liebherr storkorset av Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstordern.

1986 erhåller Hans Liebherr en federal förtjänstordern av ministerpresident Lothar Späth.

1984–86 Flera utmärkelser för Hans Liebherrs livsverk

Från 1976 minskar Hans Liebherrs roll i affärsverksamheten. I stället koncentrerar han sig på strategisk företagsledning. Hans livsverk som entreprenör hyllas och Hans Liebherr stannar i offentlighetens ljus. I februari 1984 utser universitetet i Eberhard-Karls i Tübingen Hans Liebherr till hederssenator. Många andra utmärkelser följde, bland annat storkorset av Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstordern 1986.

D926 är en av de första egenutvecklade dieselmotorerna från Liebherr.

D926 är en av de första egenutvecklade dieselmotorerna från Liebherr.

1984 Bemästrande av viktiga tekniker inom: koncernen

För att uppfylla de höga kvalitetskrav som ställs på produkterna sätter Liebherr stort värde i att behärska kärnkompetenserna inom organisationen. Därför utvecklas och tillverkas viktiga monteringsdelar inom själva koncernen. Beroende på produktområde är den vertikala integrationen inom företaget nu över 60 procent.

Ett bra exempel är när serieproduktionen av dieselmotorer inleddes 1984. Vid den här tidpunkten inser Liebherr att det finns möjlighet att optimera entreprenadmaskinerna och konstruerar sina egna motorer, som fungerar tillförlitligt under extrema förhållanden.

Toronto (Kanada): Liebherrs klätterkranar vid byggandet av en skyskrapa. De första kranarna av det här slaget byggdes 1985.

Toronto (Kanada): Liebherrs klätterkranar vid byggandet av en skyskrapa. De första kranarna av det här slaget byggdes 1985.

Liebherrs klätterkranar gjorde det möjligt att bygga det 68 våningar höga Scotia Plaza Tower Building i Toronto, Kanada.

1988 Koncernens fyrtionde verksamhetsår

Efter fyra årtionden i företagets historia är balansräkningen fortsatt positiv. Investerings-och expansionsstrategin ger en total omsättning på över 3 miljarder D-mark. Den progressiva diversifieringen under årens lopp ger Liebherr större självständighet som företag när det gäller konjunktursvängningar och instabila marknader.

Ekonomisk frihet möjliggör intensiv utveckling av banbrytande produktidéer för långsiktigt genomförande. Den hållbara tillväxt inom produktsortimentet som möjliggörs på detta sätt är grunden för att ta sig in på nya strategiska marknader.