Från ett medelstort företag till en internationell företagskoncern

20 år efter att företaget grundades har Liebherr ca. 6 000 anställda världen över. Omsättningen har hela tiden ökat trots den växlande ekonomin på marknaderna. Liebherr expanderar och bildar ytterligare affärsenheter.

RT 1000-bandgrävmaskinen som tillverkas i Colmar har en arbetsvikt på 20 ton.

RT 1000-bandgrävmaskinen som tillverkas i Colmar har en arbetsvikt på 20 ton.

1961 Första anläggningen i Frankrike

I slutet av 1950-talet bildar Liebherr företag i Irland, Sydafrika och Österrike för att utöka organisationen utanför Tysklands gränser.

Efter att ha undersökt olika platser för en ny fabrik för tillverkning av bandgrävmaskiner väljer Liebherr Colmar i Elsass, Frankrike. Det centrala läget i Europa är idealiskt för transport av maskinerna. Dessutom innebär det en utmärkt möjlighet att ta sig in på den lokala marknaden.

Stora maskiner för stora arbetsuppgifter

Efter att hörnstenen lades i juli 1961 utvecklas anläggningen i Colmar snabbt. Allt eftersom branschen för grävmaskiner växer, förbättras maskinernas konstruktion och teknik. Den franska fabriken blir en ledande tillverkare av tekniskt avancerade bandgrävmaskiner. Den progressiva specialiseringen leder till nya affärsområden, till exempel för gruvgrävmaskiner. Dessa maskiner börjar byggas redan ett årtionde senare.

Professor Dr. Weyres utser Hans Liebherr till hedersdoktor vid Aachens tekniska universitet.

Professor Dr. Weyres utser Hans Liebherr till hedersdoktor vid Aachens tekniska universitet.

Rektorn vid det tekniska universitetet i Aachen, Tyskland, delar ut titeln som hedersdoktor i teknik.

1964 Hans Liebherr blir hedersdoktor

Mer än 30 patent för tornkranar, ca. 20 för hydraulgrävmaskiner och över ett dussin för betongblandare – på många platser världen runt underlättas arbetet tack vare innovationer från Liebherr.

Förutom de tekniska landvinningarna är Hans Liebherr framför allt känt för företagets utmärkta resultat. Det tekniska universitetet i Aachen belönar dessa prestationer med en titel som hedersdoktor.

1968 En positiv balansräkning efter två decennier av tillväxt

Under andra halvan av 1960-talet bygger Liebherr vidare på sina framgångar, trots perioder av ekonomisk nedgång. Resultatet för det tjugonde verksamhetsåret: 400 miljoner D-mark i omsättning och 6 000 anställda världen över. Liebherr har framgångsrikt etablerat sig som banbrytande tillverkare av entreprenadmaskiner och har skapat nya affärsområden inom alla delar av branschen.

Början av Liebherrs arbete med mobilkranar: AK 40 kan lyfta upp till sex ton.

Början av Liebherrs arbete med mobilkranar: AK 40 kan lyfta upp till sex ton.

1969 Från Ehingen till resten av världen

Liebherr expanderar inte bara utanför Tyskland, utan även inom landets gränser. 1969 grundas Liebherr-Werk Ehingen GmbH, som utvecklas till en ledande leverantör av mobilkranar och bandkranar. Trots tuff konkurrens är Liebherrs orderböcker helt fyllda under de följande åren. Exporten tar fart. Forsknings-och utvecklingsavdelningen bidrar till den lyckade expansionen. Oavsett om det gäller lastbilsmonterade kranar, fartygskranar eller offshore-lösningar arbetar ingenjörerna intensivt med att hitta nya möjligheter att ställa upp kranarna och hantera allt tyngre laster.