Nyheter | 18/06/2018 Ny storinvestering på Liebherr i tyska Kirchdorf:
Första spadtag för nybygget av logistikcentrum för produktionen

Cheferna och projektledarna på Liebherr-Hydraulikbagger GmbH tar det första spadtaget tillsammans med representanter från samhället Kirchdorf samt det anlitade byggföretaget.

Enskild bild, webb (238 KB)

Liebherr-Hydraulikbagger GmbH fortsätter sin fabriksutveckling för en framgångsrik och konkurrenskraftig framtid och investerar i ett nytt logistikcentrum för produktionen på företagets område i Kirchdorf. Med sund tillväxt som mål, följer företaget strategin att förbättra sina arbetsprocesser och öka sin kundorientering. ”Med omstruktureringen och optimeringen av materialflödet kommer logistikcentret i framtiden att bidra väsentligt till en effektiv och högkvalitativ produktion”, menar Matthias Herzog, produktionschef på Liebherr-Hydraulikbagger GmbH. I sitt tal tackade han både medlemmarna i familjen Liebherr för förtroendet och samhället Kirchdorf för stödet.

Logistikcentret för produktionen kommer, när det står färdigt, att uppta en yta på totalt ca 245 x 96 meter och vara omkring 22 meter högt. I den första byggfasen som ska vara klar i slutet av 2019, skapas ett nytt varumottagningsområde med ett höglager. Lastbilsslussarna som planeras där, kommer med en 20 t-traversanläggning att underlätta varumottagningen avsevärt. I nästa fas upprättas ännu ett höglager och logistikytor för plockning, samlastning och fraktförpackning. Arbetsplatserna utrustas med moderna tekniska system och de komplexa logistiska kraven tillmötesgås med ett lagerhanteringssystem. I det dagliga arbetet har medarbetarna då tillgång till moderna plockningsfordon utrustade med förarassistanssystem.