Industrins arbetshästar

Industrins arbetshästar

Maskiner för höga krav

Sedan mer än 50 år utvecklar och tillverkar Liebherr kraftfulla materialhanteringsmaskiner, lingrävmaskiner, reachstackers, hjullastare, teleskoplastare, bandschaktare och bandlastare för industriell användning. Liebherr tillverkar även monteringsredskap och utökar produktutbudet för hantering av skrot, trä, avfall, bulk- och styckegods.

Kraven på de olika materialhanteringsmaskinerna är mycket höga: De måste vara extra robusta, effektiva, långlivade och tillförlitliga. Därigenom säkerställs friktionsfri drift såväl dag som natt.

Tack vare den ständiga vidareutvecklingen och anpassningen efter maskinernas ändrade förhållanden kan Liebherr tillgodose särskilda krav från kunderna optimalt. Hydrauliska hytthöjningar på materialhanteringsmaskinerna, förstärkt P-kinematik hos hjullastarna eller eldrift för kostnadseffektiv drift av maskinerna är bara några exempel på specialkonfigurationer för godshantering.

Eldrivna materialhanteringsmaskiner

Servicetjänster för en bransch som alltid är i farten

Prestanda och tillförlitlighet är två viktiga egenskaper för lyckad materialhantering, vare sig det gäller sortering av nyttomaterial, återvinning, timmerhantering eller godshantering i hamnen.

För detta behövs ett komplett paket av effektiva maskiner och servicetjänster som är anpassade efter kraven. Våra servicetjänster är avsedda att på bästa sätt underlätta ditt dagliga arbete.

Kontakta oss nu!

Sekretesspolicy (PDF, 334 KB)