Części zamienne

Maszyny do robót ziemnych

Daniel Wiśniewski
Sprzedaż Części Zamiennych - Maszyny do Robót Ziemnych oraz Maszyn do Głębokiego Fundamentowania
Liebherr-Polska Sp. z o.o. Oddział Warszawa
Rusiec; Al. Katowicka 125
05-830 Nadarzyn

+48 22 729 96 33 Mobile: +48 661 094 011
+48 22 739 70 24
daniel.wisniewski@liebherr.com

Michał Wilkanowski
Dział Sprzedaży Części Zamiennych i Logistyki
Liebherr-Polska Sp. z o.o.
ul. Wiśniowa 24-26
62-052 Komorniki

+48 32 342 69 63
+48 601 051 901
michal.wilkanowski@liebherr.com

Jolanta Stępień
Sprzedaż Części Zamiennych - Maszyny do Robót Ziemnych
Liebherr-Polska Sp. z o.o. Oddział Warszawa
Rusiec; Al. Katowicka 125
05-830 Nadarzyn

+48 22 729 96 30
+48 22 739 70 24
jolanta.stepien@liebherr.com

Maja Malinowska
Sprzedaż Części Zamiennych - Maszyny do Robót Ziemnych
Liebherr-Polska Sp. z o.o. Oddział Warszawa
Rusiec; Al. Katowicka 125
05-830 Nadarzyn

+48 22 729 96 38
+48 22 739 70 24
maja.malinowska@liebherr.com

Paweł Kostecki
Sprzedaż Części Zamiennych - Maszyny do Robót Ziemnych
Liebherr-Polska Sp. z o.o. Oddział Warszawa
Rusiec; Al. Katowicka 125
05-830 Nadarzyn

+48 22 729 96 32 Mobile: +48 663 774 052
+48 663 774 052
pawel.kostecki@liebherr.com

Barbara Banaszewska
Sprzedaż Części Zamiennych i Logistyka - Maszyny do Robót Ziemnych, Żurawie Samojezdne i Żurawie w Transporcie Morskim
Liebherr-Polska Sp. z o.o. Oddział Gdańsk
ul. Energetyczna 11
80-180 Gdańsk Kowale

+48 58 321 26 38
+48 58 304 57 45
barbara.banaszewska@liebherr.com

Maszyny do głębokiego fundamentowania

Daniel Wiśniewski
Sprzedaż Części Zamiennych - Maszyny do Robót Ziemnych oraz Maszyn do Głębokiego Fundamentowania
Liebherr-Polska Sp. z o.o. Oddział Warszawa
Rusiec; Al. Katowicka 125
05-830 Nadarzyn

+48 22 729 96 33 Mobile: +48 661 094 011
+48 22 739 70 24
daniel.wisniewski@liebherr.com

Barbara Banaszewska
Sprzedaż Części Zamiennych i Logistyka - Maszyny do Robót Ziemnych, Żurawie Samojezdne i Żurawie w Transporcie Morskim
Liebherr-Polska Sp. z o.o. Oddział Gdańsk
ul. Energetyczna 11
80-180 Gdańsk Kowale

+48 58 321 26 38
+48 58 304 57 45
barbara.banaszewska@liebherr.com

Żurawie wieżowe

Dariusz Adwent
Sprzedaż Części Zamiennych do Żurawi Wieżowych
Liebherr-Polska Sp. z o. o.
ul. Hansa Liebherra 8
41-710 Ruda Śląska

+48 32 342 69 31
+48 32 326 29 70
dariusz.adwent@liebherr.com

Technika mieszania betonu

Jarosław Kolenda
Sprzedaż Części Zamiennych i Logistyka - Technika Mieszania Betonu
Liebherr-Polska Sp. z o. o.
ul. Hansa Liebherra 8
41-710 Ruda Śląska

+48 32 342 69 35 Mobile: +48 661 512 108
+48 32 326 29 70
jaroslaw.kolenda@liebherr.com

Michał Lewandowski
Sprzedaż Części Zamiennych i Logistyka - Maszyny Robót Ziemnych i Technika Mieszania Betonu
Liebherr-Polska Sp. z o. o.
ul. Hansa Liebherra 8
41-710 Ruda Śląska

+48 32 342 69 02 Komórka: +48 609 616 018
+48 32 326 29 70
michal.lewandowski@liebherr.com

Żurawie samojezdne i gąsienicowe

Krzysztof Majorek
Sprzedaż Części Zamiennych i Logistyka - Żurawie Samojezdne
Liebherr-Polska Sp. z o. o.
ul. Hansa Liebherra 8
41-710 Ruda Śląska

+48 32 342 69 14 Komórka: +48 693 134 207
+48 32 326 29 70
krzysztof.majorek@liebherr.com

Dariusz Adwent
Sprzedaż Części Zamiennych do Żurawi Wieżowych
Liebherr-Polska Sp. z o. o.
ul. Hansa Liebherra 8
41-710 Ruda Śląska

+48 32 342 69 31
+48 32 326 29 70
dariusz.adwent@liebherr.com

Daniel Wiśniewski
Sprzedaż Części Zamiennych - Maszyny do Robót Ziemnych oraz Maszyn do Głębokiego Fundamentowania
Liebherr-Polska Sp. z o.o. Oddział Warszawa
Rusiec; Al. Katowicka 125
05-830 Nadarzyn

+48 22 729 96 33 Mobile: +48 661 094 011
+48 22 739 70 24
daniel.wisniewski@liebherr.com

Barbara Banaszewska
Sprzedaż Części Zamiennych i Logistyka - Maszyny do Robót Ziemnych, Żurawie Samojezdne i Żurawie w Transporcie Morskim
Liebherr-Polska Sp. z o.o. Oddział Gdańsk
ul. Energetyczna 11
80-180 Gdańsk Kowale

+48 58 321 26 38
+48 58 304 57 45
barbara.banaszewska@liebherr.com

Technika przeładunkowa

Daniel Wiśniewski
Sprzedaż Części Zamiennych - Maszyny do Robót Ziemnych oraz Maszyn do Głębokiego Fundamentowania
Liebherr-Polska Sp. z o.o. Oddział Warszawa
Rusiec; Al. Katowicka 125
05-830 Nadarzyn

+48 22 729 96 33 Mobile: +48 661 094 011
+48 22 739 70 24
daniel.wisniewski@liebherr.com

Barbara Banaszewska
Sprzedaż Części Zamiennych i Logistyka - Maszyny do Robót Ziemnych, Żurawie Samojezdne i Żurawie w Transporcie Morskim
Liebherr-Polska Sp. z o.o. Oddział Gdańsk
ul. Energetyczna 11
80-180 Gdańsk Kowale

+48 58 321 26 38
+48 58 304 57 45
barbara.banaszewska@liebherr.com

Jolanta Stępień
Sprzedaż Części Zamiennych - Maszyny do Robót Ziemnych
Liebherr-Polska Sp. z o.o. Oddział Warszawa
Rusiec; Al. Katowicka 125
05-830 Nadarzyn

+48 22 729 96 30
+48 22 739 70 24
jolanta.stepien@liebherr.com

Maja Malinowska
Sprzedaż Części Zamiennych - Maszyny do Robót Ziemnych
Liebherr-Polska Sp. z o.o. Oddział Warszawa
Rusiec; Al. Katowicka 125
05-830 Nadarzyn

+48 22 729 96 38
+48 22 739 70 24
maja.malinowska@liebherr.com

Paweł Kostecki
Sprzedaż Części Zamiennych - Maszyny do Robót Ziemnych
Liebherr-Polska Sp. z o.o. Oddział Warszawa
Rusiec; Al. Katowicka 125
05-830 Nadarzyn

+48 22 729 96 32 Mobile: +48 663 774 052
+48 22 739 70 24
pawel.kostecki@liebherr.com

Maszyny do robót ziemnych

Zygmunt Bulczak
Sprzedaż Części Zamiennych i Logistyka - Maszyny do Robót Ziemnych i Żurawie Samojezdne i Żurawie w Transporcie Morskim
Liebherr-Polska Sp. z o.o., Oddział Gdańsk
ul. Energetyczna 11
80-180 Gdańsk

+48 58 321 26 33
+48 58 304 57 45
zygmunt.bulczak@liebherr.com

Michał Makurat
Sprzedaż Części Zamiennych i Logistyka - Maszyny do Robót Ziemnych
Liebherr-Polska Sp. z o.o., Oddział Gdańsk
ul. Energetyczna 11
80-180 Gdańsk

+48 58 321 26 336
+48 58 304 57 45
michal.makurat@liebherr.com

Maszyny do głębokiego fundamentowania

Barbara Banaszewska
Sprzedaż Części Zamiennych i Logistyka - Maszyny do Robót Ziemnych, Żurawie Samojezdne i Żurawie w Transporcie Morskim
Liebherr-Polska Sp. z o.o., Oddział Gdańsk
ul. Energetyczna 11
80-180 Gdańsk

+48 58 321 26 38
+48 58 304 57 45
barbara.banaszewska@liebherr.com

Żurawie wieżowe

Dariusz Adwent
Sprzedaż Części Zamiennych do Żurawi Wieżowych
Liebherr-Polska Sp. z o.o.
ul. Hansa Liebherra 8
41-710 Ruda Śląska

+48 32 342 69 31
+48 32 326 29 70
dariusz.adwent@liebherr.com

Technika mieszania betonu

Jarosław Kolenda
Sprzedaż Części Zamiennych i Logistyka - Technika Mieszania Betonu
Liebherr-Polska Sp. z o. o.
ul. Hansa Liebherra 8
41-710 Ruda Śląska

+48 32 342 69 35 Komórka: +48 661 512 108
+48 32 326 29 70
jaroslaw.kolenda@liebherr.com

Michał Lewandowski
Sprzedaż Części Zamiennych i Logistyka - Maszyny Robót Ziemnych i Technika Mieszania Betonu
Liebherr-Polska Sp. z o. o.
ul. Hansa Liebherra 8
41-710 Ruda Śląska

+48 32 342 69 02 Komórka: +48 609 616 018
+48 32 326 29 70
michal.lewandowski@liebherr.com

Technika przeładunkowa

Zygmunt Bulczak
Sprzedaż Części Zamiennych i Logistyka - Maszyny do Robót Ziemnych i Żurawie Samojezdne
Liebherr-Polska Sp. z o.o., Oddział Gdańsk
ul. Energetyczna 11
80-180 Gdańsk

+48 58 321 26 33
+48 58 304 57 45
zygmunt.bulczak@liebherr.com

Barbara Banaszewska
Sprzedaż Części Zamiennych i Logistyka - Maszyny do Robót Ziemnych, Żurawie Samojezdne i Żurawie w Transporcie Morskim
Liebherr-Polska Sp. z o.o., Oddział Gdańsk
ul. Energetyczna 11
80-180 Gdańsk

+48 58 321 26 38
+48 58 304 57 45
barbara.banaszewska@liebherr.com

Michał Makurat
Sprzedaż Części Zamiennych i Logistyka - Maszyny do Robót Ziemnych
Liebherr-Polska Sp. z o.o., Oddział Gdańsk
ul. Energetyczna 11
80-180 Gdańsk

+48 58 321 26 36
+48 58 304 57 45
michal.makurat@liebherr.com

Żurawie morskie

Barbara Banaszewska
Sprzedaż Części Zamiennych i Logistyka - Maszyny do Robót Ziemnych, Żurawie Samojezdne i Żurawie w Transporcie Morskim
Liebherr-Polska Sp. z o.o., Oddział Gdańsk
ul. Energetyczna 11
80-180 Gdańsk

+48 58 321 26 38
+48 58 304 57 45
barbara.banaszewska@liebherr.com

Zygmunt Bulczak
Sprzedaż Części Zamiennych i Logistyka - Maszyny do Robót Ziemnych i Żurawie Samojezdne i Żurawie w Transporcie Morskim
Liebherr-Polska Sp. z o.o., Oddział Gdańsk
ul. Energetyczna 11
80-180 Gdańsk

+48 58 321 26 33
+48 58 304 57 45
zygmunt.bulczak@liebherr.com

Michał Makurat
Sprzedaż Części Zamiennych i Logistyka - Maszyny do Robót Ziemnych
Liebherr-Polska Sp. z o.o., Oddział Gdańsk
ul. Energetyczna 11
80-180 Gdańsk

+48 58 321 26 36
+48 58 304 57 45
michal.makurat@liebherr.com

Maszyny do robót ziemnych

Michał Wilkanowski
Dział Sprzedaży Części Zamiennych i Logistyki
Liebherr-Polska Sp. z o.o.
ul. Wiśniowa 24-26
62-052 Komorniki

+48 32 342 69 63
+48 601 051 901
michal.wilkanowski@liebherr.com

Maszyny do głębokiego fundamentowania

Daniel Wiśniewski
Sprzedaż Części Zamiennych - Maszyny do Robót Ziemnych oraz Maszyn do Głębokiego Fundamentowania
Liebherr-Polska Sp. z o.o. Oddział Warszawa
Rusiec; Al. Katowicka 125
05-830 Nadarzyn

+48 22 729 96 33 Mobile: +48 661 094 011
+48 22 739 70 24
daniel.wisniewski@liebherr.com

Żurawie wieżowe

Dariusz Adwent
Sprzedaż Części Zamiennych do Żurawi Wieżowych
Liebherr-Polska Sp. z o.o.
ul. Hansa Liebherra 8
41-710 Ruda Śląska

+48 32 342 69 31
+48 32 326 29 70
dariusz.adwent@liebherr.com

Technika mieszania betonu

Jarosław Kolenda
Sprzedaż Części Zamiennych i Logistyka - Technika Mieszania Betonu
Liebherr-Polska Sp. z o. o.
ul. Hansa Liebherra 8
41-710 Ruda Śląska

+48 32 342 69 35 Komórka: +48 661 512 108
+48 32 326 29 70
jaroslaw.kolenda@liebherr.com

Michał Lewandowski
Sprzedaż Części Zamiennych i Logistyka - Maszyny Robót Ziemnych i Technika Mieszania Betonu
Liebherr-Polska Sp. z o. o.
ul. Hansa Liebherra 8
41-710 Ruda Śląska

+48 32 342 69 02 Komórka: +48 609 616 018
+48 32 326 29 70
michal.lewandowski@liebherr.com

Żurawie samojezdne i gąsienicowe

Krzysztof Majorek
Sprzedaż Części Zamiennych i Logistyka - Żurawie Samojezdne
Liebherr-Polska Sp. z o. o.
ul. Hansa Liebherra 8
41-710 Ruda Śląska

+48 32 342 69 14 Komórka: +48 693 134 207
+48 32 326 29 70
krzysztof.majorek@liebherr.com

Dariusz Adwent
Sprzedaż Części Zamiennych do Żurawi Wieżowych
Liebherr-Polska Sp. z o.o.
ul. Hansa Liebherra 8
41-710 Ruda Śląska

+48 32 342 69 31
+48 32 326 29 70
dariusz.adwent@liebherr.com

Daniel Wiśniewski
Sprzedaż Części Zamiennych - Maszyny do Robót Ziemnych oraz Maszyn do Głębokiego Fundamentowania
Liebherr-Polska Sp. z o.o. Oddział Warszawa
Rusiec; Al. Katowicka 125
05-830 Nadarzyn

+48 22 729 96 33 Mobile: +48 661 094 011
+48 22 739 70 24
daniel.wisniewski@liebherr.com

Technika przeładunkowa

Barbara Banaszewska
Sprzedaż Części Zamiennych i Logistyka - Maszyny do Robót Ziemnych, Żurawie Samojezdne i Żurawie w Transporcie Morskim
Liebherr-Polska Sp. z o.o., Oddział Gdańsk
ul. Energetyczna 11
80-180 Gdańsk

+48 58 321 26 38
+48 58 304 57 45
barbara.banaszewska@liebherr.com

Daniel Wiśniewski
Sprzedaż Części Zamiennych - Maszyny do Robót Ziemnych oraz Maszyn do Głębokiego Fundamentowania
Liebherr-Polska Sp. z o.o. Oddział Warszawa
Rusiec; Al. Katowicka 125
05-830 Nadarzyn

+48 22 729 96 33 Mobile: +48 661 094 011
+48 22 739 70 24
daniel.wisniewski@liebherr.com

Maszyny do robót ziemnych

Michał Lewandowski
Sprzedaż Części Zamiennych i Logistyka - Maszyny Robót Ziemnych i Technika Mieszania Betonu
Liebherr-Polska Sp. z o. o.
ul. Hansa Liebherra 8
41-710 Ruda Śląska

+48 32 342 69 02 Komórka: +48 609 616 018
+48 32 326 29 70
michal.lewandowski@liebherr.com

mgr Krzysztof Szymański
Sprzedaż Części Zamiennych i Logistyka - Maszyny Robót Ziemnych
Liebherr-Polska Sp. z o. o.
ul. Hansa Liebherra 8
41-710 Ruda Śląska

+48 32 342 69 18
+48 32 326 29 70
krzysztof.szymanski@liebherr.com

Maszyny do głębokiego fundamentowania

Daniel Wiśniewski
Sprzedaż Części Zamiennych - Maszyny do Robót Ziemnych oraz Maszyn do Głębokiego Fundamentowania
Liebherr-Polska Sp. z o.o. Oddział Warszawa
Rusiec; Al. Katowicka 125
05-830 Nadarzyn

+48 22 729 96 33 Mobile: +48 661 094 011
+48 22 739 70 24
daniel.wisniewski@liebherr.com

Żurawie wieżowe

Dariusz Adwent
Sprzedaż Części Zamiennych do Żurawi Wieżowych
Liebherr-Polska Sp. z o.o.
ul. Hansa Liebherra 8
41-710 Ruda Śląska

+48 32 342 69 31
+48 32 326 29 70
dariusz.adwent@liebherr.com

Technika mieszania betonu

Jarosław Kolenda
Sprzedaż Części Zamiennych i Logistyka - Technika Mieszania Betonu
Liebherr-Polska Sp. z o. o.
ul. Hansa Liebherra 8
41-710 Ruda Śląska

+48 32 342 69 35 Komórka: +48 661 512 108
+48 32 326 29 70
jaroslaw.kolenda@liebherr.com

Michał Lewandowski
Sprzedaż Części Zamiennych i Logistyka - Maszyny Robót Ziemnych i Technika Mieszania Betonu
Liebherr-Polska Sp. z o. o.
ul. Hansa Liebherra 8
41-710 Ruda Śląska

+48 32 342 69 02 Komórka: +48 609 616 018
+48 32 326 29 70
michal.lewandowski@liebherr.com

Sprzęt górniczy

Michał Lewandowski
Sprzedaż Części Zamiennych i Logistyka - Maszyny Robót Ziemnych i Technika Mieszania Betonu
Liebherr-Polska Sp. z o. o.
ul. Hansa Liebherra 8
41-710 Ruda Śląska

+48 32 342 69 02 Komórka: +48 609 616 018
+48 32 326 29 70
michal.lewandowski@liebherr.com

mgr Krzysztof Szymański
Sprzedaż Części Zamiennych i Logistyka - Maszyny Robót Ziemnych
Liebherr-Polska Sp. z o. o.
ul. Hansa Liebherra 8
41-710 Ruda Śląska

+48 32 342 69 18
+48 32 326 29 70
krzysztof.szymanski@liebherr.com

Żurawie samojezdne i gąsienicowe

Krzysztof Majorek
Sprzedaż Części Zamiennych i Logistyka - Żurawie Samojezdne
Liebherr-Polska Sp. z o. o.
ul. Hansa Liebherra 8
41-710 Ruda Śląska

+48 32 342 69 14 Komórka: +48 693 134 207
+48 32 326 29 70
krzysztof.majorek@liebherr.com

Dariusz Adwent
Sprzedaż Części Zamiennych do Żurawi Wieżowych
Liebherr-Polska Sp. z o.o.
ul. Hansa Liebherra 8
41-710 Ruda Śląska

+48 32 342 69 31
+48 32 326 29 70
dariusz.adwent@liebherr.com

Technika przeładunkowa

Michał Lewandowski
Sprzedaż Części Zamiennych i Logistyka - Maszyny Robót Ziemnych i Technika Mieszania Betonu
Liebherr-Polska Sp. z o. o.
ul. Hansa Liebherra 8
41-710 Ruda Śląska

+48 32 342 69 02 Komórka: +48 609 616 018
+48 32 326 29 70
michal.lewandowski@liebherr.com

mgr Krzysztof Szymański
Sprzedaż Części Zamiennych i Logistyka - Maszyny Robót Ziemnych
Liebherr-Polska Sp. z o. o.
ul. Hansa Liebherra 8
41-710 Ruda Śląska

+48 32 342 69 18
+48 32 326 29 70
krzysztof.szymanski@liebherr.com

Barbara Banaszewska
Sprzedaż Części Zamiennych i Logistyka - Maszyny do Robót Ziemnych, Żurawie Samojezdne i Żurawie w Transporcie Morskim
Liebherr-Polska Sp. z o.o., Oddział Gdańsk
ul. Energetyczna 11
80-180 Gdańsk

+48 58 321 26 38
+48 58 304 57 45
barbara.banaszewska@liebherr.com

Daniel Wiśniewski
Sprzedaż Części Zamiennych - Maszyny do Robót Ziemnych oraz Maszyn do Głębokiego Fundamentowania
Liebherr-Polska Sp. z o.o. Oddział Warszawa
Rusiec; Al. Katowicka 125
05-830 Nadarzyn

+48 22 729 96 33 Mobile: +48 661 094 011
+48 22 739 70 24
daniel.wisniewski@liebherr.com