Tiskové zprávy | 07/04/2021 Systém měření polohy LiView u nové generace pásových strojů

  • Systém LiView poskytuje měřené údaje hydraulických válců, které následně zpracovávají asistenční systémy obsluhy.
  • Vysoce robustní systém měření polohy je optimální do náročných provozních podmínek.

Inteligentní systém měření polohy LiView pro hydraulické válce umožňuje nové generaci pásových nakladačů Liebherr LR 636 G8 spolehlivé ovládání lopaty na základě přesných měřených údajů i v těch nejtěžších provozních podmínkách.

Nussbaumen (Švýcarsko) 8. duben 2021 – Asistenční systémy v mobilních pracovních strojích usnadňují obsluze ovládání a významnou měrou přispívají ke zvyšování efektivity. Pokud se přitom jedná o hydraulické válce, vyžaduje využití asistenčních systémů spolehlivé údaje o měření přesné polohy válců. Systém LiView zajišťuje díky svému jedinečnému principu spolehlivé poskytování těchto snímaných údajů.

„U naší nové generace pásových strojů pro nás bylo důležité realizovat systém měření polohy, který by odpovídal výkonnosti pásového stroje. Při práci pásových strojů se používají enormní síly. Systém LiView se v tomto případě osvědčil jako spolehlivé a především také jako robustní řešení – díky jeho jedinečnému principu a vysoké flexibilitě v umístění elektronického modulu,“ říká Wolfgang Schulz, vedoucí výrobní linky pásových nakladačů společnosti Liebherr-Werk Telfs GmbH.

Automatické zvedání, spouštění a vyklápění nakládací lopaty pomocí údajů systému LiView

Systém měření polohy nového pásového nakladače LR 636 G8 poskytuje přesně údaje měření vyklápěcích a zdvihacích válců. Na základě těchto naměřených údajů může obsluha kromě jiného také aktivovat automatické zvedání a spouštění lopaty. Tato funkce je určena pro nakládací práce, při kterých se kinematika výložníku opakovaně zvedá nebo spouští do určité výšky. Při dosažení nastavené polohy se pohyb zvedání nebo spouštění automaticky zastaví.

Podle stejného schématu lze také uložit polohu zaklápění a vyklápění nakládací lopaty, kterou může automaticky ovládat hydraulická řídicí jednotka.

Jedinečný princip měření

Systém měření polohy tvoří vyhodnocovací elektronika a dvě sondy. Tento systém snímá rozptylové parametry frekvenčního rozsahu. Na základě těchto údajů systém LiView vypočítává polohu a rychlost pístu v reálném čase. To umožňuje dynamickou automatizaci strojů.

K oblastem provozního nasazení pásových nakladačů LR 636 G8 patří mimo jiné zemní práce a skládky odpadu. Tyto stroje jsou vhodné pro práce vyžadující maximální vylamovací síly. Díky tomu je systém LiView optimální pomocník. Systém měření polohy využívá vlastní válec jako velmi robustní dráhu měření, a díky tomu optimálně vyhovuje vysokým nárokům pásového nakladače LR 636 G8.

Snadná integrace

Systém LiView přesvědčí díky své rychlé a snadné mechanické integraci. Vyhodnocovací elektroniku lze umístit buď přímo venku na hydraulickém válci, nebo na libovolném místě v jeho blízkosti. U pásového nakladače LR 636 G8 se elektronický modul LiView nachází v kabině.

Dokonalá souhra s hydraulickými válci Liebherr

Systém LiView pásového nakladače LR 636 G8 snímá polohu válců Liebherr. Společnost Liebherr klade při vývoji a výrobě velký důraz na vysokou kvalitu a dlouhou životnost jak elektronických systémů, tak i hydraulických válců. Výrobce hydraulických válců osadí válce sondami LiView a zkoušky válců provádí s integrovaným systémem měření polohy. Výrobce stroje tak obdrží kompletně vyzkoušené hydraulické válce, může hned připojit elektronický modul a kompletně osazené komponenty tak snadno a rychle zprovoznit.

Hydraulické válce Liebherr typové řady 380 bar lze objednávat již s integrovaným systémem měření polohy. Kromě hydraulických válců vlastní výroby lze systém LiView použít také pro celou řadu jiných typů hydraulických válců. Metoda rychlé kontroly přitom umožňuje prověřit kompatibilitu s novými hydraulickými válce na základě výkresů a 3D modelů.