19/08/2021 Nedostatek pracovních sil na stavbách vyřešila společnost Řádek pořízením no-vého jeřábu Liebherr L1-32

  • Jeřáb Liebherr L1-32 je technicky nejvyspělejším typem jeřábu ve své třídě. Jeho předností je dvoulanové provedení, které zaručuje rychlost zdvihu při současné zachovalé maximální nosnosti 4000 kg.
  • Mezi hlavní výhody jeřábu L1-32 patří jeho rychlé sestavení do provozuschopného stavu a snadný transport.
  • Efektivita a úspora při využití rychlestavitelných jeřábů ve stavitelství.

Rychlestavitelné jeřáby Liebherr jsou na západ od nás běžným pomocníkem ve stavebnictví. Když projíždíte německou nebo rakouskou vesnicí, uvidíte je téměř na každé stavbě. Na důvody, proč tomu tak může být, jsme se zajeli zeptat do firmy Řádek stavební společnost, s. r. o., do Žďáru nad Sázavou. Rodinný podnik, který se zabývá především stavbou železobetonových konstrukcí, má s jeřáby Liebherr dlouholetou zkušenost. K současným třem věžovým jeřábům (s typovým označením 2 x 32 H a 100 LC) a jednoho autojeřábu tohoto výrobce pořídili v nedávné době také nový rychlestavitelný jeřáb Liebherr L1-32. Ten v současnosti pracuje na stavbě dvou atriových domů ve Žďáru nad Sázavou, na místě s překrásným výhledem na Zelenou horu (památka UNESCO).

L1-32 v praxi: úspory jsou vidět okamžitě

Liebherr L1-32

Liebherr L1-32

Liebherr L1-32
Jeřáb Liebherr L1 -32 má kratší tzv. křivku rozbalení. Díky tomu je jeřáb méně náročný na prostor. Lze jej postavit až o 2 metry blíže zdi nebo do rohu v porovnání s předchozím modelem.

Podle slov Lukáše Řádka, jednoho z jednatelů společnosti, je současným trendem ve stavebnictví velký tlak na cenu. Spolu s tím zápolí firmy s nedostatkem pracovních sil (dlouhodobý problém) a se skokově narůstajícími cenami surovin (aktuální problém). Je logické, že více než kdy jindy hledají podnikatelé způsoby, jak na stavbách ušetřit náklady. Rychlestavitelný jeřáb může být jed-ním z nich. „Je pravda, že nám tady ušetří hodně starostí a nákladů. Nemusíme mít na stavbě tolik pomocných dělníků, práce s ním je rychlejší a také mnohem pohodlnější,“ říká Lukáš Řádek a dodává: „Jeřáb vás vlastně nic nestojí. Postavíte ho na místo a během celé stavby si díky němu zajistíte veškerou manipulaci s materiálem.“

Výhodou nového typu L1-32 je podle slov majitelů jednoduchý způsob postavení. Jde o hydraulicky stavitelný jeřáb, takže k jeho vztyčení nejsou zapotřebí lanové úvazky ani externí asistence. Posta-vení jeřábu usnadňuje dálkové ovládání. Uvedení do provozuschopného stavu trvá v závislosti na podmínkách stavby dvě až čtyři hodiny. Rovněž transport stroje je velmi jednoduchý a znamená úsporu nákladů. Jeřáb lze přepravovat na pomalu rychlostních (25 km/hod.), nebo vysoko rychlost-ních (80 km/hod.) osách. Díky nízké výšce ve složeném stavu jej lze převážet uvnitř klasického návěsu, z něhož se složí například pomocí autojeřábu. Dovnitř se vejde i betonové protizávaží, takže není potřeba vypravovat dva náklady. Kompaktní rozměry jsou velkou devízou celé této řady strojů. Poloměr otáčení nástavby je pouze 1,95 metru; kratší křivka rozbalení dovoluje umístit jeřáb blíže zdi nebo do rohu stavby, kde méně překáží. Jeho rozměry si pochvaluje i druhý z jednatelů, Filip Řádek: „Jeřáb této velikosti je na stavby domů nebo bytových jednotek ideální. Rychle ho přivezete, rychle ho složíte, unese čtyři tuny a dá se postavit blíže ke zdi nebo do rohu, což je na stavbách, kde bojujete o každý metr, velké plus.“

Síla v detailech i celku…

Přístupnost ze země

Přístupnost ze země

Přístupnost ze země
Frekvenční měniče spolu s dalšími komponenty jsou dobře přístupné ze země po otevření kapoty směrem nahoru. Při nepřízni počasí je tak servisní mechanik chráněn před deštěm.

L1-32 patří obecně mezi technicky nejvyspělejší stroje ve své kategorii. Jde o dvoulanové provede-ní (předchůdce věžový jeřáb 32H byl vyroben ještě s přepínáním 2/4 úvazu, kde ve 2 úvazu byla poloviční maximální nosnost a ve 4 úvazu byla poloviční rychlost zdvihu), se zachováním maximál-ní nosnosti (4.000 Kg) a rychlostí 2 úvazu. Flexibilně nastavitelný výložník může mít na délku až 30 metrů, výška háku při vodorovném vyložení je 21,3 metru a na konci výložníku unese břemeno o hmotnosti 1 050 kilogramů.

Tolik řeč čísel. Co se ale skrývá uvnitř? Otevřením široké boční kapoty (otvírá se směrem nahoru, při nepřízni počasí funguje i jako stříška) se dostaneme k rozvaděči. Nacházejí se tady tři frekvenční měniče, které zajišťují plynulý pohyb všech pohonů jeřábu a nedochází k rázům, takže i začínající jeřábníci získají při práci s L1-32 potřebnou jistotu. Aby byla i v chladnějším počasí v rozvaděči za-chována konstantní teplota, je zde nainstalováno topení, což umožňuje jeřáb kdykoliv použít.

Pro velmi přesnou manipulaci s břemenem je stroj vybaven funkcí mikrozdvihu. Užitečná věc, po-kud chcete na stavbě přesně a bezpečně usazovat komponenty. Jednou z nejdůležitějších částí každého jeřábu je otoč. V Liebherru má jejich výroba dlouholetou tradici a jsou na ni právem pyšní. „Pokud se budeme o otoč dobře starat, tak nás všechny přežije,“ říká s úsměvem Pavel Buriánek, prodejce věžových jeřábů ze společnosti Liebherr-Stavební stroje CZ, s. r. o. „Dá se poškodit dvě-ma hlavními způsoby. Buď ji nebudeme mazat, nebo nebude jeřáb při práci usazen v rovině,“ dodá-vá. Mazání jeřábu probíhá v tomto případě pomocí manuálního centrálního mazání. (Výrobce nabízí v rámci volitelné výbavy také plně automatické mazání nebo nízkonákladovou variantu – mazání každého mazného bodu zvlášť.) Mazací interval je každých 14 dnů. V zadní části se nachází proti-závaží (šest betonových bloků, každý o hmotnosti dvě tuny). Věž jeřábu má plnostěnnou vzducho-těsně svařovanou konstrukci, chráněnou před vnitřní korozí.

K ovládání slouží dálkový ovladač v podobě kompaktní konzoly, která se pomocí popruhů zavěsí na krk. Tento ovladač je konkrétně u společnosti Řádek vybaven tzv. zpětnou vazbou. Obsluha tak má k dispozici například indikaci polohy nebo aktuální hmotnost břemene.

Jeřáby Liebherr mají celou řadu volitelných prvků a doplňková výbava může být skutečně bohatá. Patří sem například anemometr (zařízení měřící rychlost větru), nebo systém pro vymezení pracov-ního prostoru (ABB). Ostatně bezpečnost je jedním z nejdůležitějších atributů těchto strojů (každá z funkcí má dvojí zabezpečení – pomocí dvoukanálové senzoriky ve spojení s inteligentní řídicí technikou).

Potenciál rychlestavitelných jeřábů

Rovnovážné usazení jeřábu

Rovnovážné usazení jeřábu

Rovnovážné usazení jeřábu
Důležitou procedurou před zahájením stavby je zapatkování a rovnovážné usazení stroje. Pokud by stroj nebyl v rovině, může dojít k poškození otoče.

Rychlestavitelné jeřáby Liebherr mohou být řešením některých současných problémů, se kterými se potýkají tuzemské stavební společnosti. Při rozumném zacházení je jejich investiční návratnost rychlá, díky pokročilé elektronice se snadno ovládají, výhodou jsou již zmíněné kompaktní rozměry. „Můj otec pracoval po revoluci v Německu a vždy nám říkal, že tam každá stavba začíná vztyčením jeřábu,“ vypráví Filip Řádek. „Donedávna se u nás menší firmy zdráhaly věžové jeřáby použí-vat, ale ten trend se už dnes začíná obracet,“dodává. „V současnosti potřebujete hlavně efektivně zásobovat stavbu materiálem, aby nevznikaly prostoje. Myslím si, že pro konkurenceschopnost bude čím dál klíčovější vlastnit komplexní a kvalitní flotilu strojů včetně jeřábů,“ přidává na závěr svůj názor druhý z jednatelů, Lukáš Řádek. Rychle stavitelné jeřáby Liebherr se u nás prosazují ve stále více odvětvích. Některé společnosti jimi například nahrazují autojeřáby při stavbě mostových bednění apod. Uvidíme, kde všude se s nimi ještě setkáme.

Řádek stavební společnost, s. r. o.

Výhradní činností rodinné společnosti je provádění monolitických konstrukcí – tedy dodávky železobetonových kon-strukcí pro občanskou výstavbu, průmyslové stavby, haly či opěrné zdi. Firma působí převážně v Kraji Vysočina,

ale s rozrůstajícím se technickým vybavením se rozšiřuje i její geografické pole působnosti. Mezi její největší součas-né projekty patří výstavba bytových domů v Jihlavě (50 bytů), v Humpolci (32 bytů) a v Třebíči (43 bytů). Do budoucna chtějí jít cestou vlastního developmentu s co nejmenší závislostí na ostatních subdodavatelích. V plánu je rovněž po-stavení nového sídla firmy nebo zahájení výstavby bytů na několika vlastněných pozemcích. Více informací na www.zelezobetony.cz .

Technické parametry jeřábu Liebherr L1-32:

Max. nosnost 4.000 kg
Výška háku 21,3 m
Max. poloměr otáčení 30 m
Nosnost na konci výložníku 1.050 kg