Фабриката за хладилници на Либхер в България допълва производствените бази на дружеството

През 1999г. фирмената група Либхер основава дружество в Радиново- Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD. Още в края на 1990-та година е взето това стратегически значимо решение за разширение на подразделението хладилници и фризери на Либхер с допълнителна производствена база. Новият завод за хладилници е най-голямата инвестиции в областта на индустрията в България по това време – в него са вложени първоначално около 25 млн. Евро

Производственото дружество, което спада към дивизията Хладилници и фризери на фирмена група Либхер редом с още три производствени бази в Германия, Австрия и Малайзия, е разположено на обща площ от 250.000 m² и произвежда хладилници и фризери за домакинството. Още от началото е заложена ясната цел, признатото на пазара качество на продуктите на Либхер да има абсолютен приоритет и в новата производствена база.

Числа и факти

  • Основаване: 1999 г.
  • Служители: 1800
  • Обща площ: 252.800 m²
  • Застроена площ: 88.900 m²

Адрес

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD

Пловдивска Обл.

4202 Радиново

България

  • Телефон+359 32 505-310
  • Факс+359 32 615-366

Медии

Hristo  Stoyanov

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD

Пловдивска Обл.

4202 Радиново

България

  • Телефон+359 32 505 510
  • Факс+359 32 505-366