Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD УЧЕБЕН ЦЕНТЪР

ОБУЧЕНИЕ ЗА ОПЕРАТОР НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

В тази връзка „Либхер-Хаусгерете Марица” ЕООД Ви предлага възможността да направите професионална стъпка в правилната посока!

Обучението има за цел да привлече към фирмата млади и мотивирани хора и да ги направи отлични опeратори на машини и съоръжения. Обучението включва темите металообработка (свредловане, струговане, фрезоване), заваряване, спояване, автоматизация и др., както и обширно обучение на модерни производствени линии и съоръжения. Предвидени са също езиков курс и курсове за развитие на личностните качества.

 • завършващи или завършили професионални гимназии, търсещи практическа реализация като алтернатива на следването
 • амбициозни млади хора, готови да инвестират в професионалното си бъдеще.

Успешното завършване на учебния център на Либхер дава възможност за професионална реализация в една от фирмите: Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД, АББ България ЕООД - Клон Раковски и Киттнер Анлаген-унд Машиненбау ЕООД.

 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО - 12 месеца
 • БРУТНА заплата по време на обучението - 600 лева + ваучери и добавка за храна
 • РАБОТНО ВРЕМЕ - 37,5 часа седмично
 • ОТПУСК - 20 дни годишно
 • РАБОТНО ОБЛЕКЛО - предоставя се от предприятието
 • За успешно завършилите – предложение за постоянен трудов договор с по-добри финансови условия
 • Други -организиран транспорт или добавка за транспорт от определени населени места

Необходими документи:

1. Копие от диплома за завършено средно професионално образование или копие на страницата със срочните оценки от бележника за 12 клас – за завършващите през 2017 година;

2. Попълнен фирмен образец за кандидатстване или актуална автобиография.

Крайна дата за постъпване на документите – 16.06.2017

Провеждане на подбор с одобрените по документи кандидати:

1. Приемен тест – до 07.07.2017

2. Интервю с успешно издържалите теста – до 24.07.2017 (при необходимост се провеждат и допълнителни интервюта)

Информиране на одобрените кандидати до 28.07.2017

Подписване на трудов договор – до 01.09.2017

Критерии за избор:

 • резултати от тестовете;
 • интервю;

Профил на кандидата:

 • желание за придобиване на ценни практически знания и умения;
 • обича работата с технически средства – металообработващи и производствени машини;
 • сръчен;
 • трудолюбив и усърден;
 • прилежен и дисциплиниран;

Начало на обучението – 07.09.2017

Документите се подават на място, по пощата или по електронен път на описаните по-долу адреси.

Контакти:

4202 Радиново
Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД
Отдел Управление на човешки ресурси

032/505 399

032/505 414

lhm_jobs@liebherr.com
Subject: LIEBHERRB2B4EM@IL
Моля, отбележете ref.№ 2017-11

 • 1-ви етап
  Металообработка 16 седмици (свредловане, струговане,фрезоване) Пневматика 2 седмици Електропневматика 2 седмици Хидравлика 2 седмици Газокислородно заваряване 1 седмица Семинар - Социални умения 1 седмица

  1-ви етап

  Металообработка 16 седмици (свредловане, струговане,фрезоване)

  Пневматика 2 седмици

  Електропневматика 2 седмици

  Хидравлика 2 седмици

  Газокислородно заваряване 1 седмица

  Семинар - Социални умения 1 седмица

 • 2-ри етап
  Отдел “Металообработка” 12 седмици Отдел “Пластмаси” 3 седмици Отдел “Пенозапълване” 3 седмици Отдел “Управл. на качеството” 2 седмици Спояване с твърд припой 1 седмица Работа с алуминиеви профили 1 седмица

  2-ри етап

  Отдел “Металообработка” 12 седмици

  Отдел “Пластмаси” 3 седмици

  Отдел “Пенозапълване” 3 седмици

  Отдел “Управл. на качеството” 2 седмици

  Спояване с твърд припой 1 седмица

  Работа с алуминиеви профили 1 седмица

 • Адрес

  Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD

  Пловдивска Обл.

  4202 Радиново

  България

  • Телефон+359 32 505-310
  • Факс+359 32 615-366

  Човешки ресурси

  Spaska Stankova

  • Телефон+359 32 505-417