Цифри и факти

През 2017 г. фирмената група Либхер реализира най-високия оборот в своята история в размер на 9 845 милиона евро. В сравнение с предходната година това отговаря на увеличение от 836 милиона евро или 9,3 %.

   
Година на основаване на предприятието 1949 г.
Оборот на фирмената група за 2017 г. 9 845 милиона евро
Инвестиции на фирмената група за 2017 г. 749 милиона евро
Амортизационни отчисления на фирмената група за 2017 г. 485 милиона евро
Брой на служителите в края на 2017 г. 43 869
Повече от 130 дружества  
Повече от 40 производствени дружества  
Общ преглед

Оборот по региони на продажби (в милиони евро)

Развитието на оборота беше много различно в различните региони. В най-важния за Либхер регион на продажби Западна Европа оборотът се покачи значително. Това може да се обясни между другото с възобновения ръст в Германия, най-големия пазар на Либхер, както и с положителното развитие във Франция. Във Великобритания оборотът остана на нивото от предходната година.

Оборот по продуктови групи (в милиони евро)

Либхер отбеляза увеличени обороти както в областта на строителните машини и минното оборудване, така и в другите продуктови области. При строителните машини и минното оборудване оборотът се увеличи с 782 милиона евро или 14,5 % до 6 182 милиона евро. Към тях спадат подразделенията „Земекопно-транспортна техника“, „Автокранове“, „Въртящи се кулокранове“, „Техника за бетон“ и „Минно оборудване“. В подразделенията „Морски кранове“, „Авиационна и транспортна техника“, „Зъбообработващи машини и автоматизационни системи“, „Домакински уреди“, както и „Компоненти“ и „Хотели“ оборотът се увеличи с общо 54 милиона евро или 1,5 % до 3 663 милиона евро.

Служители в целия свят

Броят на служителите през 2017 г. отново нарасна. Фирмената група Либхер има 43 869 служители в целия свят. Това отговаря на увеличение с 1 561 или 3,7 % в сравнение с предходната година.

Отчет за дейността за 2017 г.

В отчета за дейността за 2017 г. ще намерите не само най-важните цифри и факти. Фирмената група Либхер представя освен това съществените събития и теми, белязали изминалата година.

Стопанската 2017 година
Стопанската 2017 година

Изтегли

Тук можете да откриете отчета за дейността за 2017 г. като PDF файл за изтегляне. Освен това тук можете да изтеглите и кратката публикация „Цифри и факти“.