03.02.2016
První buldozer na světě s plynulým hydrostatickým pohonem ve třídě 70 tun: Liebherr PR 776

  • Zahájení prodeje na veletrhu Bauma 2016
  • Příznačně nižší spotřeba paliva oproti běžnému standardu při srovnatelném tlačném výkonu
  • Maximálně komfortní obsluha díky intuitivnímu ovládání joystickem
  • Maximální bezpečnost díky vynikajícímu výhledu na nářadí a do okolí


S buldozerem PR 776 vstupuje společnost Liebherr na trh poprvé do třídy 70tunových strojů. Buldozer je dimenzován pro těžký provoz v důlním a těžebním průmyslu.

Nový buldozer Liebherr PR 776 je určen zejména pro těžební nasazení a nasazení v povrchových dolech.

Nový buldozer Liebherr PR 776 je určen zejména pro těžební nasazení a nasazení v povrchových dolech.

Nový buldozer Liebherr PR 776 je určen zejména pro těžební nasazení a nasazení v povrchových dolech.

Nový buldozer PR 776 pohání 12válcový vznětový motor Liebherr s maximálním výkonem 565 kW (768 PS / 759 HP). Provozní hmotnost buldozeru PR 776 je až 74 t a stroj lze osadit radlicí s kapacitou 18 m³ (semi-U-radlice) nebo 22 m³ (U-radlice).

Hospodárnost a výkonnost: moderní, plynulý koncept pohonu

Moderní koncept pohonu nového buldozeru PR 776 umožňuje zákazníkům mimořádně hospodárný provoz. Novinkou v této třídě strojů je plynulý hydrostatický pohon pojezdu, který se využívá u všech buldozerů Liebherr.

Další součástí moderního konceptu pohonu je přívod napájecího tlaku regulovaný podle potřeby. Pokud například při pojezdu není zapotřebí plný přívod napájecího tlaku, tlak se automaticky sníží.

Funkce ECO je standardním vybavením všech buldozerů Liebherr generace 6 – včetně nového PR 776. Tato funkce umožňuje obsluze stroje volbu mezi vysokým výkonem a maximální hospodárností. Řídicí jednotka ECO přitom v lehkém až středně těžkém provozu zajišťuje efektivnější provoz a tím umožňuje další úsporu pohonných hmot.

Další zvláštností generace 6 je aktivní adaptace výkonu. Vyhodnocují se jak interní parametry motoru, tak také vnější parametry stroje, jako například aktuální vychýlení joysticku pro pojezd. Výkon motoru se automaticky krátkodobě zvýší podle aktuální potřeby. Z toho pro stroj vyplývá kromě rychlejších reakčních časů také znatelný nárůst výkonu, průtlačné síly a vyšší rychlost zpětného pojezdu.

Komponenty pohonu a inteligentní řídicí jednotka motoru Liebherr jsou navzájem optimálně sladěny. Díky hydrostatickému pohonu se otáčky vznětového motoru udržují konstantní a běží stále v ekonomicky optimálním rozsahu. Tím se pohon pojezdu Liebherr liší od jiných koncepcí pohonů používaných na trhu, u kterých otáčky motoru v záběru silně kolísají. U buldozeru PR 776 tak celé hnací ústrojí Liebherr přispívá ke zvýšení efektivity a snížení spotřeby pohonných hmot.

Souhrn těchto opatření vede k příznačně nižší spotřebě paliva oproti běžnému standardu při srovnatelném tlačném výkonu.

Další důležitou výhodou buldozerů s hydrostatickým pohonem je vynikající schopnost manévrování při práci v omezených prostorových podmínkách, kterou umožňují pásy se stálým přenosem síly.

Volitelný navigační systém GPS umožňuje vizualizaci postupu prací a okolního terénu. Díky tomu je ovládání stroje snadnější a zvyšuje se produktivita práce.

Kyvně uložená vodicí kola a pojezdové kladky zajišťují dobrou trakci pásů a navíc výrazně snižují vibrace buldozeru.

Komfort obsluhy stroje: intuitivní ovládání

V kabině vyvinuté speciálně pro tuto třídu strojů se obsluha stroje cítí hned příjemně. Při vývoji byl kladen důraz na současně snadnou a stejně tak bezpečnou obsluhu buldozeru. Pomocí osvědčeného ovládacího joysticku Liebherr může obsluha stroje řídit všechny pojezdové a směrové pohyby stoje jedním elektronickým ovládacím prvkem. Pro třídu 70 tun a zejména při nasazení v dolech je tento intuitivní koncept ovládání důležitou inovací.

Moderní a prostorné pracoviště buldozeru PR 776 skýtá optimální předpoklady pro neúnavnou práci. Ke zvláštnostem kabiny patří centralizované ovládací prvky a dotykový barevný ovládací displej a také množství odkládacího prostoru a klimatizovaná příruční skříňka. Pomocí dotykového displeje může pracovník obsluhy nastavovat důležité provozní parametry, jako například funkci ECO, automatické snížení otáček motoru, odezvu pohonu pojezdu a řízení nebo ovládat komfortní a bezpečnostní funkce, jako například sériově dodávanou zpětnou kameru.

Pracovník obsluhy stroje si může podle potřeby nastavit ovládací prvky pohonu pojezdu, radlice a zadního rozrývače do ergonomicky optimální polohy. Joystick je optimálně tvarován pro ergonomické uchopení rukou a zajišťuje maximálně pohodlnou práci. Detekce pracovníka obsluhy probíhá automaticky pomocí integrovaného spínače v sedadle, takže pracovník obsluhy nemusí aktivovat bezpečnostní ovladač.

Maximální bezpečnost díky vynikajícímu výhledu na pracovní nářadí a do okolí

Moderní design nového buldozeru Liebherr PR 776 skýtá obsluze dobrý výhled všemi směry, což umožňuje obzvlášť efektivní práci a zvyšuje bezpečnost každodenního provozu.

Optimální rozhled do každého směru na terén, radlici a zadní rozrývač je zajištěn snižujícími se hranami na všech stranách a panoramatickým zasklením. Novinkou v této třídě strojů je u buldozerů Liebherr sériově dodávaná ochrana ROPS/FOPS, přímo integrovaná do struktury kabiny. Také tato ochrana podporuje perfektní výhled do všech směrů, což zvyšuje jak produktivitu, tak i zejména bezpečnost práce.

Výhled dopředu není omezen, protože výfuk a zvedáky jsou umístěny za sloupky A. Také výhled na pracovní prostor je volný a nebrání mu průchozí pracovní plošina. Ta umožňuje přístup do kabiny, k servisním místům a k plnicím hrdlům pro pomocné a provozní kapaliny. Dalším bezpečnostním faktorem jsou nově vyvinuté osvětlené bezpečnostní schůdky.

Optimální osvětlení pracovního prostoru je zajištěno podle zvolené výbavy moderními světlomety, jako například vysokovýkonovými LED světlomety. Modulární koncept osvětlení je součástí nového designu stroje a umožňuje optimální přizpůsobení osvětlení pro každé nasazení.

Spolehlivost, robustní komponenty z vlastní výroby

Vznětové motory Liebherr se osvědčily během mnoha desetiletí provozu stavebních strojů na celém světě. Motory byly vyvinuty pro nejtěžší provozní podmínky a díky své robustní konstrukci a moderním technologiím zaručují maximální provozní spolehlivost a životnost. Osvědčený hydrostatický pohon pojezdu Liebherr neobsahuje komponenty podléhající vysoké míře opotřebení, jako například řadicí převodovku, řídicí spojky nebo provozní brzdy. Místo toho pracují vysoce kvalitní hydraulická čerpadla a motory prakticky bez opotřebení, a proto jsou mimořádně provozně spolehlivé.

Pro buldozery z výroby nabízí společnost Liebherr množství doplňujících adaptérů pro různé teploty prostředí, od provozu v pouštích, až po teploty pod bodem mrazu, které se osvědčily v praxi.

Optimální servisní přístup a dlouhé intervaly výměny provozních kapalin, centrální místa údržby, do široka se otevírající přístupové kryty a dveře motorového prostoru, sériově dodávaná sklopná kabina a volitelně dodávaný sklopný ventilátor chladiče, umožňující ve sklopené poloze pohodlné čištění, umožňují rychlý přístup při provádění snadné údržby a základního servisu nového buldozeru Liebherr.

Intervaly výměny provozních kapalin, jako je hydraulický nebo motorový olej, jsou u nového buldozeru PR 776 mimořádně dlouhé. Při použití olejů Liebherr Plus mohou být podle provozních podmínek a při provádění pravidelných kontrol až 8 000 motohodin.

Pomocí systému LiDAT společnosti Liebherr, sériově dodávaného systému pro správu vozového parku, lze zjišťovat a efektivně spravovat požadované servisní práce, výstražná hlášení, polohu stroje a aktuální údaje o spotřebě a stavech náplní provozních kapalin. Podle typu předplatného se údaje aktualizují i několikrát denně a přes internet k nim lze přistupovat kdykoliv. Pro zvlášť důležité informace, jako například při odjezdu stroje z předem definované oblasti nebo při kritickém provozním stavu, lze nastavit automatický alarm.

zpět na předchozí stranu