Crawler cranes at 2019 Bauma

Max. load capacity (t)


Max. hoist height (m)


Max. radius (m)

Hits 1-3 of 3

LTR 1220 Telescopic crawler crane

Max. load capacity 220 t
Telescopic boom 60 m
Max. hoist height 101 m
Max. radius 88 m

LR 1300.1 SX Crawler crane

Max. load capacity 300 t
Max. hoist height 169 m
Max. radius 113 m

LR 1800-1.0 Crawler crane

Max. load capacity 800 t
Max. hoist height 202 m
Max. radius 152 m
  • Results per page