Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD УЧЕБЕН ЦЕНТЪР

ОБУЧЕНИЕ ЗА ОПЕРАТОР НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

В тази връзка „Либхер-Хаусгерете Марица” ЕООД Ви предлага възможността да направите професионална стъпка в правилната посока!

Обучението има за цел да привлече към фирмата млади и мотивирани хора и да ги направи отлични опeратори на машини и съоръжения. Обучението включва темите металообработка (свредловане, струговане, фрезоване), заваряване, спояване, автоматизация и др., както и обширно обучение на модерни производствени линии и съоръжения. Предвидени са също езиков курс и курсове за развитие на личностните качества.

 • завършващи или завършили професионални гимназии, търсещи практическа реализация като алтернатива на следването
 • амбициозни млади хора, готови да инвестират в професионалното си бъдеще.

Успешното завършване на учебния център на Либхер дава възможност за професионална реализация в една от фирмите: Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД, АББ България ЕООД - Клон Раковски и Киттнер Анлаген-унд Машиненбау ЕООД.

 • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО - 12 месеца
 • ЗАПЛАТА по време на обучението 500 лева + ваучери и добавка за храна
 • РАБОТНО ВРЕМЕ - 37,5 часа седмично
 • ОТПУСК - 20 дни годишно
 • РАБОТНО ОБЛЕКЛО - предоставя се от предприятието
 • За успешно завършилите – предложение за постоянен трудов договор с по-добри финансови условия
 • Други -организиран транспорт или добавка за транспорт от определени населени места

Необходими документи:

1. Копие от диплома за завършено средно професионално образование или копие от бележника за 12 клас – за завършващите през 2015 година;

2. Заявление в свободен текст, в което кандидатът аргументира защо иска да се обучава в учебния център и телефон за връзка;

3. Попълнен фирмен образец за кандидатстване или актуална автобиография.

 • Крайна дата за постъпване на документите – 12.06.2015

Провеждане на подбор с одобрените по документи кандидати:

1. Тест по теория и практика – до 03.07.2015

2. Интервю с успешно издържалите теста – до 24.07.2015 (при необходимост се провеждат и допълнителни интервюта)

 • Информиране на одобрените кандидати до 31.07.2015
 • Подписване на трудов договор – до 04.09.2015

Критерии за избор:

 • резултати от тестовете;
 • интервю;

Профил на кандидата:

 • желание за придобиване на ценни практически знания и умения;
 • обича работата с технически средства – металообработващи и производствени машини;
 • сръчен;
 • трудолюбив и усърден;
 • прилежен и дисциплиниран;

Начало на обучението – 07.09.2015
Документите се подават на място, по пощата или по електронен път на описаните по-долу адреси.

Career opportunities in Bulgaria

Passion for technology, quality awareness in every detail, and clear customer orientation for products stimulate all activities of the global Liebherr Group. This ideology is also embodied by the workforce of Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD and of Liebherr Transportation Systems Marica EOOD in Radinovo in its daily work.

Careers with Liebherr at the Marica location (Bulgaria)

Careers with Liebherr at the Marica location (Bulgaria)

Current job offers

Applicants can gain a brief overview of job vacancies and apprenticeships worldwide or in Marica in the online job portal. Of course, we would also be happy if you were to send us an unsolicited application. Qualified and motivated co-workers are always welcome at our Marica plants.

Current job offers
Liebherr offers many development opportunities for career starters and experienced professionals.

Liebherr offers many development opportunities for career starters and experienced professionals.

Exciting lines of work

Liebherr opens career paths to all areas of industry. Experienced professionals, career starters, and graduates find development opportunities in the widest range of career fields and areas of operation. Many plants train in-house and have developed their own training program.

Careers Contact

Spaska Stankova

 • Phone+359 32 505-417

Address

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD

Plovdiv Area

4202 Radinovo

Bulgaria

 • Phone+359 32 505-310
 • Fax+359 32 615-366

Liebherr-Transportation Systems Marica EOOD

Plovdiv Area

4202 Radinovo

Bulgaria

 • Phone+359 32 505-780
 • Fax+359 32 505-770

Apply

Our on-site contacts will be happy to answer your questions. Please use our online job portal for your application as well as for uploading your documents. Apply online