LHO1 prof com

GDPR КоординаторRadinovo | Job ID 40501

 • Job ID 40501
 • Division Domestic Appliances
 • Organization Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
 • Area of employment Law
 • Country Bulgaria
 • Entry level Professionals
 • Type of contract full time

Основни задължения:

• Поддържа регистрите за личните данни за вътрешните отдели и външните фирми;
• Разработва и внедрява процеси и процедури;
• Определя и организира обучения за координаторите по отдели;
• Провежда ежегодни вътрешни одити;
• Изготвя доклади и указания;
• Участва в регулярни срещи на дивизията и концерна;
• Лице за контакт за всички външни институции във връзка с обработката на лични данни;
• Отговаря за горепосочените процеси за трите завода от концерна Либхер в България.

Изисквания:

• Висше юридическо, икономическо, ИТ образование или друго подходящо за длъжността;
• Познания в областта на защита на данните;
• Владеене на английски и/или немски език – минимум ниво В2 по европейската езикова рамка;
• Много добри компютърни умения – MS Office;
• Добри презентационни умения;
• Много добри комуникативни умения;
• Независим, проактивен и ориентиран към решения в начина на работа.

Ние предлагаме:

• Стриктно спазване договореностите между страните;
• Обучения, свързани с подобряване ефективността при изпълнение на работните задължения;
• Здравословни и безопасни условия на труд;
• Вътрешно-фирмени отношения, основаващи се на утвърдени правила и процедури;
• Допълнително здравно застраховане;
• Социални придобивки.

Have we awoken your interest? Then we look forward to receiving your online application. If you have any questions, please contact Mariya Nikolaeva Kirova at: [email protected]

One Passion. Many Opportunities.

Apply now Print page Share

 • Job ID 40501
 • Division Domestic Appliances
 • Organization Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
 • Area of employment Law
 • Country Bulgaria
 • Entry level Professionals
 • Type of contract full time

The company

In the Refrigeration and Freezing product segment, Liebherr has been developing, manufacturing and selling a wide range of efficient refrigerators and freezers for domestic and professional use since 1954. In order to continually inspire customers with innovative solutions, Liebherr focuses on their needs and constantly redefines the limits of what is possible. Liebherr refrigerators and freezers are regarded as a symbol of the highest quality in the industry and by customers – in Europe today, around the world tomorrow.

Location

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD

Radinovo

4202 Radinovo

Bulgaria

To the location

Contact

Mariya Nikolaeva Kirova

FAQs

Do you have any questions about working for Liebherr? Find the answers here! Your way to apply

Speculative Application

Didn’t find the position you were looking for? You are welcome to send us a speculative application. Speculative applications