31.05.2017
Lanové hydraulické rypadlo Liebherr HS 8040

Opracování vysokopecních pánví

Opracování vysokopecních pánví

Opracování vysokopecních pánví

Lanové hydraulické rypadlo Liebherr HS 8040 provádí od poloviny ledna vytloukání strusky z vysokopecních struskových pánví, když nahradilo staré stroje z let 1953 a 1960, které již dosloužily.

Lanové hydraulické rypadlo slouží k opracování pánví pomocí pobíjecí dvoutunové koule. „V posledním roce nejen pracovníci hutě, ale i lidé z Třince zaznamenali zvýšenou hlučnost, protože ztuhlých zbytků strusky z vnitřních stěn a dna pánví jsme se zbavovali hydraulickým kladivem s vyšší intenzitou nárazů a tedy i hluku. To muselo být použito vzhledem ke špatnému technickému stavu používaných bagrů. Nyní je tedy nepříjemný zvuk sbíječky nahrazen podstatně tišším a příjemnějším zvukem zvonu,“ vysvětluje vedoucí provozu Druhotné suroviny, Ing. Jiří Konderla. Vytloukání pánví je v provozu Druhotné suroviny provozováno celoročně, kdy běžný počet pánví je přibližně 5 denně. Nový stroj Liebherr HS 8040 v době odstavení granulace, tedy od poloviny ledna do konce února, opracoval cca 4000 pánví.

Konstrukce lanového hydraulického rypadla HS 8040 je založena na modulárním systému, díky kterému je možné jej nasadit v různých průmyslových odvětvích. Technické řešení umožňuje instalaci příhradového výložníku s délkou od 11 m do 32 m. Strojovna otočné nástavby je přizpůsobena instalaci jednoho nebo dvou hlavních navijáků pracovního nástroje a jednoho navijáku zdvihu výložníku osazeného hydrostatickým pohonem s integrovanou lamelovou brzdou v olejové náplni. Pro přesné vedení pracovních nástrojů je rypadlo navíc vybaveno navijákem uklidňovacího kotevního lana. Ovládání pohonů navijáků je realizováno proporcionálním elektrohydraulickým systémem. Díky tomu jsou pracovní pohyby zdvihu ramene kontinuální a velmi přesné. K funkci lanového systému se připojuje i výkonný hydrostatický agregát, který zaručuje dostatečný hydraulický výkon pro pohon přídavných zařízení jako je vibrační beranidlo atp. Díky této výbavě může stroj vykonávat práci klasického lanového jeřábu na pásovém podvozku, dále nosiče dynamického závaží při zhutňování hornin nebo demoličního rypadla s koulí. Velmi často je vyžadována instalace vlečného korečku pro těžbu materiálu pod vodní hladinou či dvoučelisťového drapáku pro sypké hmoty. V poslední době se velmi často aplikují speciální hlubinné drapáky pro zakládání staveb a pilotáž nebo pro zarážení štětovnicových pažení. Podvozková skupina je tvořena masivním rámem s hydrostaticky poháněnými pásy s proměnlivou šířkou rozchodu. Díky tomu stroj dosahuje výbornou stabilitu ve všech polohách otočení nástavby. Celkový pohon stroje je zabezpečen Powerpackem Liebherr Tier IIIB s motorem D936 D7 SCR s instalovaným výkonem 270 kW bez použití filtru pevných částic. Samostatnou kapitolou je komfort pracovníka obsluhy při ovládání stroje i v rámci denní údržby. Nová generace kabiny strojníka je bohatě prosklená a nabízí dokonalý výhled do okolí stroje. Je vybavena výkonným systémem automatické klimatizace a mikropylovou filtrací vzduchu. Palubní systém s dotykovým 12´´ displejem spolu s multifunkčními ovládacími pákami zajišťují jednoduché a intuitivní ovládaní stroje. Všechna kontrolní a údržbová místa stroje jsou sjednocena a jednoduše dostupná ze strojovny. Tím došlo k významnému zkrácení a zjednodušení běžné denní údržby rypadla. V porovnání s předchozím strojem došlo k odstranění neúměrné fyzické zátěže strojníka při ovládání stroje a navíc se díky eliminaci prašnosti, hluku a tepelné nepohody podařilo mnohonásobně vylepšit pracovní komfort. Pokud byste se chtěli pro lepší představu podívat na činnost stroje Liebherr HS 8040 v prostorách Třineckých železáren a.s., podívejte se na přiloženou videoreportáž včetně doprovodného komentáře vedoucího provozu Druhotné suroviny Jiřího Konderly a zástupce společnosti Liebherr-Stavební stroje CZ s. r. o. Juraje Čecha.

zpět na předchozí stranu

Video

Wir brauchen Ihre Einwilligung Dieses YouTube-Video wird von Google* bereitgestellt. Wenn Sie das Video laden, werden Ihre Daten, darunter Ihre IP-Adresse, an Google übermittelt und können von Google u.a. in den USA gespeichert und verarbeitet werden. Auf die weitere Datenverarbeitung durch Google haben wir keinen Einfluss. Indem Sie auf „Akzeptieren“ klicken, willigen Sie für dieses Video gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO in die Datenübermittlung an Google und zugleich ausdrücklich gemäß Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO in die Datenübermittlung in die USA ein. Wenn Sie künftig nicht mehr zu jedem YouTube-Video einzeln einwilligen und diese ohne diesen Blocker laden können möchten, können Sie zusätzlich „YouTube immer akzeptieren“ auswählen und damit auch für alle weiteren YouTube-Videos, welche Sie zukünftig auf unserer Website noch aufrufen werden, in die damit verbundenen Datenübermittlungen an Google und in die USA einwilligen. Beachten Sie, dass nach Einschätzung des Europäischen Gerichtshofs in den USA derzeit kein nach EU-Standards angemessenes Datenschutzniveau besteht und wir vorliegend auch keine geeigneten Garantien für den Schutz Ihrer Daten erbringen können, um dieses Defizit auszugleichen. Mögliche Risiken der Datenübermittlung in die USA für Sie sind insbesondere, dass ein Zugriff staatlicher Stellen nicht ausgeschlossen werden kann und Ihre Daten, möglicherweise ohne dass Sie darüber gesondert informiert werden und ohne dass Ihnen durchsetzbare Rechte und wirksame Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen, aus Gründen der nationalen Sicherheit, der Strafverfolgung oder für andere im öffentlichen Interesse der USA liegende Zwecke verarbeitet werden könnten. Erteilte Einwilligungen können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft über die Einstellungen widerrufen. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung sowie in der Datenschutzerklärung von Google. *Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Praktická ukázka opracování vysokopecních pánví Spustit video Wir brauchen Ihre Einwilligung Dieses YouTube-Video wird von Google* bereitgestellt. Wenn Sie das Video laden, werden Ihre Daten, darunter Ihre IP-Adresse, an Google übermittelt und können von Google u.a. in den USA gespeichert und verarbeitet werden. Auf die weitere Datenverarbeitung durch Google haben wir keinen Einfluss. Indem Sie auf „Akzeptieren“ klicken, willigen Sie für dieses Video gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO in die Datenübermittlung an Google und zugleich ausdrücklich gemäß Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO in die Datenübermittlung in die USA ein. Wenn Sie künftig nicht mehr zu jedem YouTube-Video einzeln einwilligen und diese ohne diesen Blocker laden können möchten, können Sie zusätzlich „YouTube immer akzeptieren“ auswählen und damit auch für alle weiteren YouTube-Videos, welche Sie zukünftig auf unserer Website noch aufrufen werden, in die damit verbundenen Datenübermittlungen an Google und in die USA einwilligen. Beachten Sie, dass nach Einschätzung des Europäischen Gerichtshofs in den USA derzeit kein nach EU-Standards angemessenes Datenschutzniveau besteht und wir vorliegend auch keine geeigneten Garantien für den Schutz Ihrer Daten erbringen können, um dieses Defizit auszugleichen. Mögliche Risiken der Datenübermittlung in die USA für Sie sind insbesondere, dass ein Zugriff staatlicher Stellen nicht ausgeschlossen werden kann und Ihre Daten, möglicherweise ohne dass Sie darüber gesondert informiert werden und ohne dass Ihnen durchsetzbare Rechte und wirksame Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen, aus Gründen der nationalen Sicherheit, der Strafverfolgung oder für andere im öffentlichen Interesse der USA liegende Zwecke verarbeitet werden könnten. Erteilte Einwilligungen können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft über die Einstellungen widerrufen. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung sowie in der Datenschutzerklärung von Google. *Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; Mutterunternehmen: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA